Hoofdstuk: Veilig Internetten
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
De 5 Basisprincipes Veilig Gebruik Internet Veilig Online Aangifte doen van Cybercrime Cybercrime Bestrijden Cybercrime Voorkomen Internet Standaarden Politie Tegen Cybercrime Veilig Digitaal Thuiswerken Veilig Gebruik Internet Vormen van Cybercrime Wat Kan ik Zelf Doen DDoS Aanval Malware Phishing Ransomware Veiligheid Strategie Apache log4j Forensisch Onderzoek Incidenten Responce Kabinet Pakt Regie Oekraine Veilig Bankieren in 8 Stappen 10 Belangrijke Tips

Downloads
stappenplan-cybercrime.pdf
Malware

Malware is een verzamelnaam voor ongewenste kwaadaardige software.
Dit worden ook wel computervirussen genoemd.
Malware wordt gemaakt om informatie te stelen van computersystemen, netwerkcomponenten en mobiele dragers.
Ook wordt malware gebruikt om functionaliteit te verstoren, of om de rekenkracht en netwerkcapaciteit te misbruiken.

Wat is de impact van malware?
De impact van een malware-infectie verschilt per geval.
Gevoelige gegevens kunnen worden gestolen of integriteit van gegevens wordt aangetast.
Ook kan een malware-infectie impact hebben op de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur.
Ook de soort maatregelen van de organisatie waarvan systemen of netwerken zijn geïnfecteerd met malware spelen een belangrijke rol voor de grootte van de impact.
Maatregelen worden niet alleen technisch genomen.
Ook de organisatorische en procesmatige maatregelen zijn van invloed op de impact.

Daarnaast speelt de motivatie van de kwaadwillende een belangrijke rol in de impact op een organisatie.
Is dit een crimineel die uit is op financieel gewin?
Of betreft het een statelijke actor die uit is op spionage of sabotage?

Wat betekent dat voor mijn organisatie?
Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met malware-infecties.
Kwaadwillenden blijven steeds weer nieuwe methodes vinden om bij organisaties digitaal binnen te dringen.
Als een organisatie maatregelen heeft getroffen om kwetsbaarheden of fouten in systemen te herstellen en de beveiliging tegen indringers te verbeteren, ontstaan er misschien nieuwe kwetsbaarheden waar misbruik van gemaakt kan worden.
Want kwaadwillenden passen de door hen geprogrammeerde codes en applicaties aan om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Het is daarom van belang dat organisaties voorbereid zijn op mogelijke malware-infecties.
Dat kan door onderzoek naar kwetsbaarheden te verdiepen, of door de nieuwste technische middelen, kennis en procedures in het beveiligingsregime op te nemen.

Wat doet het NCSC?
Het NCSC heeft gespecialiseerde kennis in huis om doelgroeporganisaties te assisteren en te instrueren om bescherming tegen malware-infecties mogelijk te maken.
Onze taak om te reageren op incidenten (incidentrespons) maakt dit mogelijk.
Onze specialisten doen technische analyses op malafide code en kunnen zo helpen bij het oplossen van problemen.

Ook werken onze analisten en adviseurs aan het weerbaar maken van doelgroeporganisaties.
We delen onze kennis in whitepapers en factsheets, waar u op deze website allerlei vrij te downloaden voorbeelden van vindt.
Via het Nationaal Detectie Netwerk wordt het NCSC automatisch geïnformeerd over ongewenste bewegingen bij onze doelgroeporganisaties.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230321a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: NCSC op 29 jan 2023.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
02 Okt 2023
2063 µsec.
6527 Bytes
29 jan 2023
29 jan 2023