Hoofdstuk: Veilig Internetten
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
De 5 Basisprincipes Veilig Gebruik Internet Veilig Online Aangifte doen van Cybercrime Cybercrime Bestrijden Cybercrime Voorkomen Internet Standaarden Politie Tegen Cybercrime Veilig Digitaal Thuiswerken Veilig Gebruik Internet Vormen van Cybercrime Wat Kan ik Zelf Doen DDoS Aanval Malware Phishing Ransomware Veiligheid Strategie Apache log4j Forensisch Onderzoek Incidenten Responce Kabinet Pakt Regie Oekraine Veilig Bankieren in 8 Stappen 10 Belangrijke Tips

Downloads
stappenplan-cybercrime.pdf
Veiligheid Strategie

Digitale systemen vormen het zenuwstelsel van onze samenleving.
Dat biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee.
De veiligheid in de digitale wereld blijft ver achter bij die in de fysieke wereld.
Daarom werken we aan een digitaal veilig Nederland.
De Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 verbindt de inzet van vele organisaties.
De digitale dreiging is permanent en neemt eerder toe dan af.
Daarom wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid verplaatst van eindgebruikers naar de overheid en sectoren.

Maar er is meer actie nodig om de digitale weerbaarheid te verhogen, het stelsel te versterken en de dreiging aan te pakken.
Pas dan zijn we in staat om op een veilige manier de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en onze veiligheid en publieke waarden te beschermen.

De strategie omvat doelen en acties langs 4 pijlers.
Om de doelen te bereiken wordt het stelsel voor digitale veiligheid versterkt.
Er komt één nationale cybersecurity autoriteit.
En wet- en regelgeving die toetsbaar is waardoor vrijblijvendheid voor het nemen van maatregelen verleden tijd wordt.
Ook komt er meer zicht op de dreiging.
Alleen dan kunnen we de weerbaarheid verhogen.

De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van publieke, private en maatschappelijke organisaties, onder coördinatie van de NCTV.
Het Cybersecurity Beeld Nederland 2022 (CSBN) vormt het uitgangspunt voor de pijlers en doelstellingen van de NLCS.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: NCSC op 29 jan 2023.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
23595 µsec.
5185 Bytes
29 jan 2023
29 jan 2023