U bevindt zich in
Verdrag van Rome -EVRM-
Dwarsligger
Pagina's startIndex Aanvullend ProtocolAanvullend ProtocolAanvullend Protocol 04Aanvullend Protocol 06Aanvullend Protocol 07Aanvullend Protocol 12Aanvullend Protocol 13Aanvullend Protocol 16EVRM BestandenConvention NLD.pdf
Hoofdstukken
Menu terug
Index Aanvullend Protocol

Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden
ARTIKEL 1 Bescherming van eigendom
ARTIKEL 2 Recht op onderwijs
ARTIKEL 3 Recht op vrije verkiezingen
ARTIKEL 4 Territoriale werkingssfeer
ARTIKEL 5 Verhouding tot het Verdrag
ARTIKEL 6 Ondertekening en bekrachtiging
Protocol Nr. 4 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentale Vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en in het Eerste Protocol daarbij zijn opgenomen
ARTIKEL 1 Verbod van vrijheidsbeneming wegens schulden
ARTIKEL 2 Vrijheid van verplaatsing
ARTIKEL 3 Verbod van uitzetting van onderdanen
ARTIKEL 4 Verbod van collectieve uitzetting van vreemdelingen
ARTIKEL 5 Territoriale werkingssfeer
ARTIKEL 6 Verhouding tot het Verdrag
ARTIKEL 7 Ondertekening en bekrachtiging
Protocol Nr. 6 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden
ARTIKEL 1 Afschaffing van de doodstraf
ARTIKEL 2 Doodstraf in tijd van oorlog
ARTIKEL 3 Verbod van afwijking
ARTIKEL 4 Verbod van voorbehouden
ARTIKEL 5 Territoriale werkingssfeer
ARTIKEL 6 Verhouding tot het Verdrag
ARTIKEL 7 Ondertekening en bekrachtiging
ARTIKEL 8 Inwerkingtreding
ARTIKEL 9 Taken van de depositaris
Protocol Nr. 7 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
ARTIKEL 1 Procedurele waarborgen met betrekking tot de uitzetting van vreemdelingen
ARTIKEL 2 Recht op hoger beroep in strafzaken
ARTIKEL 3 Schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling
ARTIKEL 4 Recht om niet tweemaal te worden berecht of gestraft
ARTIKEL 5 Gelijke rechten van echtgenoten
ARTIKEL 6 Territoriale werkingssfeer
ARTIKEL 7 Verhouding tot het Verdrag
ARTIKEL 8 Ondertekening en bekrachtiging
ARTIKEL 9 Inwerkingtreding
ARTIKEL 10 Taken van de depositaris
Protocol Nr. 12 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
ARTIKEL 1 Algemeen verbod van discriminatie
ARTIKEL 2 Territoriale werkingssfeer
ARTIKEL 3 Verhouding tot het Verdrag
ARTIKEL 4 Ondertekening en bekrachtiging
ARTIKEL 5 Inwerkingtreding
ARTIKEL 6 Taken van de Depositaris
Protocol Nr. 13 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden
ARTIKEL 1 Afschaffing van de doodstraf
ARTIKEL 2 Verbod op afwijking
ARTIKEL 3 Verbod op voorbehouden
ARTIKEL 4 Territoriale werkingssfeer
ARTIKEL 5 Verhouding tot het Verdrag
ARTIKEL 6 Ondertekening en bekrachtiging
ARTIKEL 7 Inwerkingtreding
ARTIKEL 8 Taken van depositaris
Protocol Nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
ARTIKEL 1 Geen beschrijving
ARTIKEL 2 Geen beschrijving
ARTIKEL 3 Geen beschrijving
ARTIKEL 4 Geen beschrijving
ARTIKEL 5 Geen beschrijving
ARTIKEL 6 Geen beschrijving
ARTIKEL 7 Geen beschrijving
ARTIKEL 8 Geen beschrijving
ARTIKEL 9 Geen beschrijving
ARTIKEL 10 Geen beschrijving
ARTIKEL 11 Geen beschrijving
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191003a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
25408 µsec.
21714 bytes
08 aug 2019
08 aug 2019