Hoofdstuk: Voorschriften Websites
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
DigiToegankelijkheid Inhoud van Archieven Stappen Toegankelijkheid Stop met PDF bestanden Streefbeeldafspraken Toegankelijkheid Verplicht Toegankelijkheids Verklaring Verplichte W3C Standaard WCAG2.1 WCAG 2.1 Verplicht
DigiToegankelijkheid

Digitoegankelijkheid
Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij.
Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij.
Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-)overheid.
Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.
En dan kan echt iedereen meedoen.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid
Het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid is per 23 december 2018 ingegaan.
Dit besluit is gebaseerd op de Europese Norm 301 549, welke in Nederland bekend staat onder de naam DigiToegankelijk.
Vanaf 23 september 2019 moet de informatie op nieuwe websites en apps toegankelijk zijn.
Een jaar later geldt dit voor alle websites en apps, dus ook de bestaande.

U voldoet aan de verplichting door:
  1. De toegankelijkheidseisen toe te passen.
    Het is per 23 december 2018 verplicht om te voldoen aan de succescriteria van de WCAG 2.1, niveau A en AA.
    Deze is opgenomen in de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2.
  2. Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren
    (Semi-)overheidsorganisaties zijn verplicht om een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen.
    In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken en te houden.

Complexe inhoud en toepassingen
In sommige gevallen is het lastig om bepaalde soorten inhoud of toepassingen aan de eisen te laten voldoen.
Bij specifieke situaties en uitzonderingen is beschreven hoe je met zulke situaties omgaat.
Je leest hier ook welke uitzonderingen gelden onder het huidige en toekomstige beleid.

Wet- en regelgeving
Vanaf 1 juli 2018 is er een wettelijke verplichting voor het voldoen aan de digitale toegankelijkheid.
Meer informatie over wet- en regelgeving en het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid is te vinden op de website Digitoegankelijk.nl.

PDF en Community Open document standaarden
Onder het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid valt ook het toegankelijk aanbieden van documenten die zijn gepubliceerd op websites.
PDF is een complex formaat en een toegankelijke PDF maken is niet makkelijk.
Ook moeten documenten vaak nog aan andere eisen voldoen, bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

De community Open Documentstandaarden is er voor overheden die met soortgelijke problemen te maken hebben en elkaar willen helpen door vragen, kennis en ervaring uit te wisselen.
Op deze community wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en evenementen rond de Open Documentstandaarden en verschijnen er regelmatig blogs over de ervaringen achter het gebruik.
En ook kan je zelf vragen stellen of bijdragen.
Neem ook vooral een kijkje bij de forums, waar je per documentstandaard vragen kan stellen en informatie kan vinden, deze vullen we aan op basis van de interesse.

Checklists toegankelijk ontwerpen van digitale diensten
Gebruiker Centraal biedt een aantal checklists aan die je kunnen helpen bij het ontwerpen van je digitale diensten voor mensen met een functiebeperking.
Het gaat dan om o.a. mensen met een visuele functiebeperking, gehoorprobleem, fysieke of motorische functiebeperking, dyslexie of autisme.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: DigitaleOverheid.nl op 14 augustus 2019.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
19251 µsec.
8216 Bytes
15 aug 2019
15 aug 2019