Hoofdstuk: Voorschriften Websites
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
DigiToegankelijkheid Inhoud van Archieven Stappen Toegankelijkheid Stop met PDF bestanden Streefbeeldafspraken Toegankelijkheid Verplicht Toegankelijkheids Verklaring Verplichte W3C Standaard WCAG2.1 WCAG 2.1 Verplicht
Stappen Toegankelijkheid

Zijn de digitale kanalen(websites en mobiele apps) van je organisatie op dit moment nog niet toegankelijk?
Of weet je niet precies hoe de zaken ervoor staan?
Gebruik dan dit stappenplan om concreet te maken wat je als organisatie al aan toegankelijkheid doet en nog gaat doen.

Stap 1: Inventarisatie
Het uitgangspunt van je plan van aanpak is een inventarisatie.
Verzamel alle informatie die bekend is over de toegankelijkheid van de digitale kanalen.
Maak per kanaaleen overzicht met de volgende gegevens:
 1. Visie en verklaring
 2. Bouw
  • Wanneer en door wie is de website gebouwd, en is daarbij rekening gehouden met toegankelijkheid?
   En hoe zit dat met latere aanpassingen en updates van de website of het CMS?
  • Wat is de naam van het CMS?
  • Is de leverancier van de website bekend met de verplichte toegankelijkheidseisen?
 3. Externe systemen
  • Welke externe systemen worden door de organisatie gebruikt?
   Denk aan zaaksystemen, een systeem om de website te archiveren, enzovoorts.
  • Zijn er gegevens beschikbaar over de toegankelijkheid van deze systemen?
 4. Redactie
  • Zijn de redacteuren op de hoogte van de voor hen relevante toegankelijkheidseisen?
   Zo ja, op welke wijze is dit vastgelegd in processen rondom het beheer van de website?
  • Heeft de redactie trainingen gevolgd op het gebied van toegankelijkheid?
 5. Testen
  • Zijn er in het verleden tests uitgevoerd om de toegankelijkheid van de site te meten, en zijn de rapporten van deze tests nog beschikbaar?
  • Maakt de organisatie gebruik van diensten die de toegankelijkheid van de site monitoren?
  • Worden er intern controles uitgevoerd op het gebied van toegankelijkheid?

Stap 2: Maatregelen
Op basis van de inventarisatie bepaal je als organisatie welke maatregelen je op welke termijn gaat treffen, om te werken aan de toegankelijkheid van het digitale kanaal.

Voorbeelden van maatregelen zijn:
Stap 3: Toegankelijkheidsverklaring
Nu je weet hoe de zaken ervoor staan en welke maatregelen de organisatie gaat treffen kun je de toegankelijkheidsverklaring opstellen of aanpassen.
Ook als een digitaal kanaal nog niet toegankelijk is, moet je zo snel mogelijk een verklaring opstellen.
In de verklaringbeschrijf jewelke maatregelen je op welke termijn gaat treffen.
Gegevens uit de toegankelijkheidsverklaring worden vermeld in het overzicht van de toegankelijkheid van overheidswebsites.

Stap 4: Maatregelen uitvoeren
De volgende stap bestaat uit het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen.
Resultaten van deze maatregelen neem je in de toegankelijkheidsverklaring op.
Heb je bijvoorbeeld een test laten uitvoeren, dan kun je in de verklaring verwijzen naar het rapport.

Met de invulassistent kun je een bestaande verklaring eenvoudig aanpassen.

Stap 5: Ga naar stap 1
Toegankelijkheid is geen eenmalig project, maar een doorlopend proces.
Door organisatorische en procesmatige maatregelen te nemen kan toegankelijk werken een gewoonte worden binnen de organisatie.
Daarnaast is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden door regelmatig te testen.

De toegankelijkheidsverklaring moet elk jaar worden vernieuwd, zodat deze altijd actueel is.
Tussentijds aanpassen mag natuurlijk ook.
Met dit stappenplan kun je op een rijtje zetten wat er gewijzigd is.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: DigiToegankelijk op 13 augustus 2019.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
28667 µsec.
10576 Bytes
15 aug 2019
15 aug 2019