Hoofdstuk: Voorschriften Websites
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
DigiToegankelijkheid Inhoud van Archieven Stappen Toegankelijkheid Stop met PDF bestanden Streefbeeldafspraken Toegankelijkheid Verplicht Toegankelijkheids Verklaring Verplichte W3C Standaard WCAG2.1 WCAG 2.1 Verplicht
Toegankelijkheid Verplicht

Wat is verplicht?
Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden.
En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen publiceren.
Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Op deze pagina:
Hoe voldoe ik aan de wet?
Als overheidsorganisatie voldoe je zo aan de wet:
De wet geldt voor websites, intranetten, extranetten, cloudapplicaties en apps.

Welke websites en apps?
De wet geldt voor alle websites en apps van de overheid.
Daar vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties onder.
Ook alle mobiele applicaties vallen onder de wet.
Dat zijn dus zowel native, web- als hybride apps voor mobiele apparaten.

Lees ook onze tips voor intranetten, extranetten en cloudapplicaties

Welke status moet ik hebben?
Uiteindelijk moet elke website en app status A krijgen.
Maar dat hoeft niet in één keer.
Je kunt dus met een lagere status beginnen, zoals B, C of D.
Na een tijd moet het wel beter worden.
Anders voldoe je niet meer aan de wet.
D moet dus C worden, C moet B of A worden en B moet A worden.
Lees hieronder hoe je kunt blijven voldoen aan de wet.

Aan welke toegankelijkheidseisen moet ik voldoen?
Voldoet je website of app aan alle 50 eisen op niveau A en AA van de norm WCAG 2.1? Dan krijg je status A.
Dit is het verplichte niveau voor overheidsorganisaties.
Je moet dat ook bewijzen.
Dat doe je door in de toegankelijkheidsverklaring een link naar een geldig toegankelijkheidsonderzoek te zetten.

Blijven voldoen aan de wet
Met status A, B en C voldoet een overheidsorganisatie aan de wet.
Er zijn wel voorwaarden:
  1. De verklaring moet minstens 1 keer per jaar worden geüpdatet.
  2. Als er tussendoor iets verandert, moet je dit direct verwerken in de verklaring.
  3. Je moet kunnen zien dat het beter wordt, dat moet te zien zijn in de updates van de verklaring.

In onderstaande tabel zie je wat er elk jaar moet verbeteren:
Huidige statusStatus na jaarlijkse update
A Status blijft A of is B geworden
B Status is A geworden, of nog steeds B maar met duidelijk minder fouten
C Status C is binnen een half jaar na publicatie van de verklaring B of A geworden, of de website/app is opgeheven (en eventueel vervangen door een nieuwe toegankelijke versie)
D Status is C, B of A geworden
Met status A, B en C voldoet een overheidsorganisatie aan de wet, er zijn wel voorwaarden aan status B en C.

Onevenredige last
Overheidsorganisaties mogen afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard -tijdelijk- niet toepassen, als dit voor hen onevenredig belastend is.
In de wet staat uitgelegd wat wel en niet als onevenredige last wordt gezien.
Lees meer over onevenredige last.

Uitzonderingen
Sommige inhoud van websites en apps valt niet onder de wet.
Dit betekent dat je deze inhoud niet verplicht volledig toegankelijk hoeft te maken.
Je moet wel proberen om de inhoud zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.
Lees meer over de uitzonderingen.

Alle websites en apps van overheidsorganisaties vallen onder de wet.

Besluit digitale toegankelijkheid overheid
De wet waarin dit staat is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Dit besluit geldt vanaf juli 2018, een besluit is een soort wet.

Kern van het Besluit
De volgende onderdelen uit het Besluit zijn belangrijk voor overheidsorganisaties:
  1. Artikel 3, lid 1: Overheidsinstanties maken hun websites en mobiele applicaties toegankelijk door toepassing van standaard EN 301 549 (deze standaard omvat de eisen van WCAG 2.1, niveau A en AA).
  2. Artikel 4: Overheidsinstanties publiceren volgens een vast model een actuele toegankelijkheidsverklaring voor hun websites en apps.
  3. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze verplichting (artikel 2, lid 2),
    en organisaties kunnen zich in sommige gevallen beroepen op onevenredige last (artikel 3, lid 2, 3 en 4).

Doelgroep en ingangsdatum
Het Besluit geldt voor alle websites en apps van overheidsorganisaties.
Op de pagina Voor wie is het verplicht? lees je welke organisaties daarmee worden bedoeld.

De wet is in fasen ingegaan:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: DigiToegankelijk op 22 dec 2022
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
1663 µsec.
11223 Bytes
22 dec 2022
22 dec 2022