Hoofdstuk: Voorschriften Websites
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
DigiToegankelijkheid Inhoud van Archieven Stappen Toegankelijkheid Stop met PDF bestanden Streefbeeldafspraken Toegankelijkheid Verplicht Toegankelijkheids Verklaring Verplichte W3C Standaard WCAG2.1 WCAG 2.1 Verplicht
Verplichte W3C Standaard

Officiële vertaling van de W3C-richtlijnen online die vanaf 23 september 2020 gelden voor alle websites van Nederlandse overheidsorganisaties.

Vanaf 23 september 2020 moeten de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid worden toegepast op alle websites van overheden.
De nieuwste versie van die richtlijnen is nu officieel vertaald naar het Nederlands.
De geautoriseerde vertaling bevat een groot aantal aanbevelingen om websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijker te maken voor mensen met functiebeperkingen, zoals visueel, auditief, motorisch of cognitief.
De Nederlandse vertaling van de richtlijnen, onder leiding van de stichting Accessibility, is gemaakt met 22 stakeholders, waaronder het W3C Benelux Office, gehost door het CWI.

Het is voor iedereen belangrijk dat websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijk zijn, zeker voor mensen met een beperking in een tijd waarin we steeds vaker alles online doen.
Het gaat soms om eenvoudige zaken zoals goed contrast tussen tekst en achtergrond maar ook of een website of document werkt op een tablet of kan worden gelezen door hulpsoftware.

Onder leiding van Eric Velleman van de stichting Accessibility hebben 22 partijen uit Nederland en België meegewerkt aan het vertalen van deze nieuwe richtlijnen.
“Het eindresultaat moest enerzijds leesbaar zijn en anderzijds niet afwijken van het Engelse origineel”, zegt hij.
“De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 zijn al enige tijd in het Engels beschikbaar maar er was grote vraag naar een Nederlandse vertaling, zeker ook omdat vanaf 23 september 2020 alle websites van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid”.

Deze versie van de richtlijnen besteedt niet alleen meer aandacht aan nieuwe webtechnologie maar ook aan bruikbaarheid op tablets en telefoons.
Ook zijn specifieke richtlijnen opgenomen om websites toegankelijker te maken voor mensen met een cognitieve beperking.
Experts uit de hele wereld zijn via W3C (het World Wide Web Consortium) betrokken bij het opstellen van deze richtlijnen, waaronder veel bedrijven, overheden, web developers en belangenorganisaties.

Eric Velleman zegt: “Door websites, apps en online documenten toegankelijk te maken zorgen we dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een visuele, auditieve, motorische, verstandelijke of andere beperking.
Met deze Nederlandse vertaling willen we het begrip en de toepassing van de richtlijnen vergroten”.

De richtlijnen zijn ingedeeld in een aantal lagen: principes, richtlijnen, succescriteria en afdoende en aanbevolen technieken.
Die lagen helpen web- en appbouwers, redacteuren en opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van online content.

Iedereen die betrokken is bij het maken van websites, online documenten, content en mobiele applicaties wordt aangemoedigd om alle lagen toe te passen, zodat websites optimaal toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep gebruikers.

De richtlijnen zijn toetsbaar geformuleerd en zijn niet gebonden aan een vaste technologie.
Daardoor zijn ze ook op langere termijn bruikbaar.

Organisaties die als partner mee hebben gewerkt aan de vertaling zijn:
 1. Stichting Accessibility (projectleiding)
 2. W3C Benelux Office (gehost door Centrum Wiskunde & Informatica (CWI))
 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Oogvereniging
 5. Ieder(in)
 6. Logius
 7. Capgemini
 8. Drempelvrij.nl
 9. Cardan Technobility
 10. Bartiméus
 11. AnySurfer Belgium
 12. Hogeschool Arnhem Nijmegen
 13. Firm Ground
 14. The Internet Academy
 15. 200OK
 16. Deque systems
 17. ING bank
 18. Forum Standaardisatie
 19. Level Level
 20. Limoengroen
 21. Axendo
 22. Eleven Ways

Eric Velleman: “Het eindresultaat van de vertalers is nu voor iedereen beschikbaar.
Bekijk het zelf maar eens en vergelijk het met het origineel in het Engels.”

De vertaling is te vinden op de website van het World Wide Web Consortium (W3C): https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl
Bron van deze tekst: stichting Accessibility (Utrecht, 26 mei 2020), in samenwerking met het W3C Benelux Office (Chapter), W3C/WAI en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: W3C.nl op 21 oktober 2020.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
23554 µsec.
9948 Bytes
21 okt 2020
21 okt 2020