Hoofdstuk: Website Maken
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
HTML Mijn CMS Een Tekst Opmaken Is Mijn website Veilig Responsive CSS Simpele Pagina
HTML

HTML
HTML (HyperText Markup Language) is de standaardtaal waarmee webpagina's gemaakt worden.
De belangrijkste eigenschap van HTML is dat je pagina's en pagina elementen kan koppelen met hyperlinks.
Hiermee vormt HTML de basis van het World Wide Web.

Werking
HTML beschrijft hoe een pagina wordt opgemaakt met elementen zoals koppen, paragrafen, tabellen, lijsten, hyperlinks en afbeeldingen.
De belangrijkste eigenschap van HTML is dat deze hypertekst ondersteunt: documenten en bestanden die verbonden zijn door direct volgbare verwijzingen, de zogenaamde of koppelingen genoemd.

Toelichting
HTML wordt meestal gebruikt in combinatie met de standaard CSS (Cascading Style Sheets), die beschrijft hoe HTML pagina's opgemaakt moeten worden.
Door HTML en CSS in combinatie te gebruiken kan je inhoud en vorm van elkaar scheiden.
HTML beschrijft de inhoud van een webpagina, CSS beschrijft de vormgeving ervan.
Door inhoud en vorm op deze manier te scheiden kan je een website gemakkelijk op verschillende manieren vormgeven zonder de inhoud te veranderen.

Desondanks is het ook mogelijk om HTML zonder CSS te gebruiken.
In dat geval bepaalt de browser voor een belangrijk deel de opmaak van de pagina.

Toetsingsinformatie
November 2016 werd de oudere versie van HTML (4.01) op de lijst aanbevolen standaarden vervangen door de 5.0 versie.
De nieuwe versie van standaard HTML 5 bevat functionaliteit van zowel HTML als XHTML, verbetert kleine foutjes van de eerdere versie en levert betere ondersteuning voor webapplicaties.
December 2017 werd versie 5.2 gepubliceerd.

Vanaf 2019 wordt HTML beheerd door de WHATWG in samenwerking met W3C.
HTML is een zogenaamde 'levende standaard' geworden waar geen versies meer van worden bijgehouden.

Webstandaarden
Webstandaarden zijn standaarden en technische specificaties die (normerings)aspecten van het wereldwijde web beschrijven.
Webstandaarden worden veelal geassocieerd met de normering door het World Wide Web Consortium (W3C) maar er zijn meer organisaties die normen publiceren en vaststellen.
Zoals de Internet Engineering Task Force (IETF) en de International Organization for Standardization (ISO).

Het W3C stelt zelf geen standaarden vast maar doet aanbevelingen die in de praktijk een gelijkwaardige status hebben.

Enkele organisaties die webstandaarden onderhouden zijn:
Webstandaarden hebben de afgelopen jaren veel aandacht genoten, doordat steeds meer mensen ervan overtuigd zijn dat websites de standaarden strikter moeten gaan volgen.
De meeste websites voldoen namelijk niet aan deze standaarden en ook webbrowsers nemen de regels vaak niet in acht.
Door webstandaarden te gebruiken is een website beter te bekijken op verschillende platformen en webbrowsers.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: ForumStandaardisatie op 25 sep 2022,
Wikipedia                     op 25 sep 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
29307 µsec.
7951 Bytes
26 sep 2022
26 sep 2022