Hoofdstuk: Website Maken
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
HTML Mijn CMS Een Tekst Opmaken Is Mijn website Veilig Responsive CSS Simpele Pagina
Simpele Pagina

Een web-pagina is opgebouwd uit HTML (HyperText Markup Language), dat weer kan worden vormgegeven met behulp van CSS (Cascading Style Sheets).
Een standaard HTML pagina is als volgt opgebouwd:


<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Pagina Naam</title>
  </head>
  <body>

    Hier komt de pagina.

  </body>
</html>

Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
27557 µsec.
4588 Bytes
20 nov 2022
20 nov 2022