Instantie Fouten
in HTML
Auteursrecht
op Website
Toegankelijkheids-
Verklaring
Open-
Standaarden
CMS
Systeem
E-mail Datum
Getest
Data.Overheid Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal data@koop.overheid.nl 04 jan 2023
DigitaleOverheid Error Gevonden Aanwezig Goed WordPress Web 03 jan 2023
ForumStandaardisatie Info Afwezig Aanwezig Goed Drupal info@forumstandaardisatie.nl 03 jan 2023
ICTU Error Afwezig Afwezig Goed Drupal info@ictu.nl 04 jan 2023
NORA Error Gevonden Aanwezig Goed MediaWiki info@ictu.nl 04 jan 2023
Politie Error Gevonden Aanwezig Fout Bloomreach Web 05 jan 2023
PrettigContactMetDeOverheid Warning Gevonden Aanwezig Goed Drupal postbus.pcmo@minbzk.nl 03 jan 2023
RijksOverheid Error Gevonden Aanwezig Fout Bloomreach Web 03 jan 2023
RIVM Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal info@rivm.nl 05 jan 2023
RVO Error Afwezig Aanwezig Fout Next.js Web 05 jan 2023
TweedeKamer Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal Web 11 jan 2023
WaarStaatJeGemeente Error Gevonden Aanwezig Fout Onbekend waarstaatjegemeente@vng.nl 04 jan 2023