Waterschap Fouten
in HTML
Auteursrecht
op Website
Toegankelijkheids-
Verklaring
Open-
Standaarden
CMS
Systeem
E-mail Datum
Getest
Aa en Maas Error Gevonden Aanwezig Goed IPROX info@aaenmaas.nl 17 dec 2022
Amstel Gooi en Vecht Error Afwezig Aanwezig Fout EPIserver Web 17 dec 2022
Brabantse Delta Info Afwezig Aanwezig Goed Drupal Web 07 feb 2023
De Dommel Warning Gevonden Aanwezig Fout Drupal Web 17 dec 2022
Delfland Foutloos Afwezig Aanwezig Goed IPROX loket@hhdelfland.nl 17 dec 2022
Drents Overijsselse Delta Error Afwezig Aanwezig Fout Drupal web@wdodelta.nl 17 dec 2022
Holland Noorderkwartier Warning Gevonden Aanwezig Fout Drupal Web 17 dec 2022
Hollandse Delta Warning Gevonden Aanwezig Fout Drupal 2005005@wshd.nl 17 dec 2022
Hunze en Aa’s Error Gevonden Aanwezig Goed WordPress Web 17 dec 2022
Limburg Error Afwezig Aanwezig Fout IPROX info@waterschaplimburg.nl 17 dec 2022
Noorderzijlvest Warning Afwezig Aanwezig Goed Drupal info@noorderzijlvest.nl 17 dec 2022
Rijn en IJssel Error Afwezig Aanwezig Goed Drupal info@wrij.nl 17 dec 2022
Rijnland Error Gevonden Aanwezig Goed Wagtail webmaster@rijnland.net 17 dec 2022
Rivierenland Error Afwezig Aanwezig Fout Drupal info@wsrl.nl 17 dec 2022
Scheldestromen Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal info@scheldestromen.nl 17 dec 2022
Schieland en de Krimpenerwaard Fout Gevonden Aanwezig Goed Wagtail info@hhsk.nl 17 dec 2022
Stichtse Rijnlanden Error Gevonden Aanwezig Fout IPROX post@hdsr.nl 17 dec 2022
Vallei en Veluwe Error Afwezig Aanwezig Goed IPROX servicedesk@vallei-veluwe.nl 17 dec 2022
Vechtstromen Foutloos Gevonden Aanwezig Goed IPROX info@vechtstromen.nl 17 dec 2022
Wetterskip Fryslan Error Afwezig Aanwezig Goed Plone Web 17 dec 2022
Zuiderzeeland Warning Afwezig Aanwezig Goed Drupal webredactie@zuiderzeeland.nl 17 dec 2022