Partij Fouten
in HTML
Auteursrecht
op Website
Toegankelijkheids-
Verklaring
Open-
Standaarden
CMS
Systeem
E-mail Datum
Getest
Algemeen Belang Tholen Error Afwezig Niet Verplicht NVT Wordpress info@algemeenbelangtholen.org 16 mrt 2023
CDA / Zeeland / Tholen Error Gevonden Niet Verplicht NVT TYPO3 Web 23 jan 2023
Tholen.Christenunie Error Afwezig Niet Verplicht Niet Verplicht Procurios Web 23 jan 2023
PvdA GL Tholen Error Afwezig Niet Verplicht Niet Verplicht Wordpress info@pvdagroenlinkstholen.nl 23 jan 2023
Tholen.SGP Error Afwezig Niet Verplicht Niet Verplicht Onbekend info@sgp-tholen.nl 23 jan 2023
Tholen.SP Error Gevonden Niet Verplicht Niet Verplicht Drupal Tholen@sp.nl 23 jan 2023
Tholen.VVD Error Gevonden Niet Verplicht Niet Verplicht Wordpress Web 23 jan 2023