Hoofdstuk: Websites Getest
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
Gemeenten Provincies RijksOverheid Waterschappen Politiek op Tholen Tholen Plus CMS Aantallen Toegankelijkheidsverklaring

Downloads
WT CMS Aantallen.ods WT Gemeenten.ods WT Politiek op Tholen.ods WT Provincies.ods WT Rijksoverheid.ods WT Tholen Plus.ods WT Waterschappen.ods
RijksOverheid

Instantie Fouten
in HTML
Auteursrecht
op Website
Toegankelijkheids-
Verklaring
Open-
Standaarden
CMS
Systeem
E-mail Datum
Getest
Data.Overheid Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal data@koop.overheid.nl 04 jan 2023
DigitaleOverheid Error Gevonden Aanwezig Goed WordPress Web 03 jan 2023
ForumStandaardisatie Info Afwezig Aanwezig Goed Drupal info@forumstandaardisatie.nl 03 jan 2023
ICTU Error Afwezig Afwezig Goed Drupal info@ictu.nl 04 jan 2023
NORA Error Gevonden Aanwezig Goed MediaWiki info@ictu.nl 04 jan 2023
Politie Error Gevonden Aanwezig Fout Bloomreach Web 05 jan 2023
PrettigContactMetDeOverheid Warning Gevonden Aanwezig Goed Drupal postbus.pcmo@minbzk.nl 03 jan 2023
RijksOverheid Error Gevonden Aanwezig Fout Bloomreach Web 03 jan 2023
RIVM Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal info@rivm.nl 05 jan 2023
RVO Error Afwezig Aanwezig Fout Next.js Web 05 jan 2023
TweedeKamer Error Gevonden Aanwezig Fout Drupal Web 11 jan 2023
WaarStaatJeGemeente Error Gevonden Aanwezig Fout Onbekend waarstaatjegemeente@vng.nl 04 jan 2023
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230321a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
02 Okt 2023
43789 µsec.
16165 Bytes
03 jan 2023
19 jan 2023