Hoofdstuk: Wetgeving
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu
Film of Foto Maken

Pagina's
Index
Ambtenaar en Burger Auteurswet Artikel 15b Belofte 2023 Filmen Open Terrein Melden incident WBNI Wet Beveiliging Wet Publicaties WvS Artikel 139b WvS Artikel 139f Digitalisering Standaard Platform BoeteBedragen E-mail gedragslijn Feiten Boek van het OM Zebra
Melden incident WBNI

Melden incident Wbni
Als u onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten valt dan bent u verplicht incidenten onverwijld te melden.
Onder een incident verstaan we een gebeurtenis met schadelijke effecten op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.
Melden kan op de volgende manieren:
Instanties die u ook moet inlichten bij een incident
Bent u aanbieder van een essentiële dienst?
Meld dan ook bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Bent u digitaledienstverlener?
Meld dan ook bij het CSIRT-DSP van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Deze website biedt u de mogelijkheid om een incidentmelding bij zowel CSIRT-DSP als bij Agentschap Telecom in te dienen.

Mogelijk moet u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: AgentschapTelecom op 19 okt 2019.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
03 Dec 2023
19083 µsec.
6514 Bytes
19 okt 2019
11 dec 2022