Hoofdstuk: Wetgeving
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu
Film of Foto Maken

Pagina's
Index
Ambtenaar en Burger Auteurswet Artikel 15b Belofte 2023 Filmen Open Terrein Melden incident WBNI Wet Beveiliging Wet Publicaties WvS Artikel 139b WvS Artikel 139f Digitalisering Standaard Platform BoeteBedragen E-mail gedragslijn Feiten Boek van het OM Zebra
Wet Publicaties

Wet elektronische publicaties (WEP) per 1 juli 2021 van kracht
Op 1 juli 2021 werd de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht.
Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl.
Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.
Deze wetswijziging heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving.
De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking.
Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Digitaal vaardig
Staatssecretaris Knops gaf aan dat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn de publicaties moeten kunnen inzien.
Op verzoek moeten zijn een papieren afschrift van een publicatie vkunnen verkrijgen.
“Wij zijn als overheid verantwoordelijk voor alle burgers, niemand mag achter blijven.”
Overheden verzorgen voorlichting en aanvullende informatie zelf, deze wet is aanvullend, aldus Knops.

Implementatie
De VNG adviseert gemeenten om een medewerker aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de implementatie van de WEP.
Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering zal het Kennis-en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) een stappenplan en handreiking aanbieden.
Meer informatie over de Wet elektronische publicaties vindt u via de website van de Eerste Kamer.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: DigitaleOverheid op 4 nov 2020.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
14398 µsec.
5671 Bytes
04 nov 2020
27 sep 2022