Hoofdstuk: Wetgeving
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu
Film of Foto Maken

Pagina's
Index
Ambtenaar en Burger Auteurswet Artikel 15b Belofte 2023 Filmen Open Terrein Melden incident WBNI Wet Beveiliging Wet Publicaties WvS Artikel 139b WvS Artikel 139f Digitalisering Standaard Platform BoeteBedragen E-mail gedragslijn Feiten Boek van het OM Zebra
Digitalisering

Wetgeving
Nederland wordt steeds digitaler.
We willen de kansen van digitalisering pakken en de regie van burgers en ondernemers versterken.
Het contact tussen de overheid met burgers en ondernemers kan beter.
Daarom gaan we het anders doen: slimmer – toegankelijker – persoonlijker.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt daarom met andere overheden aan nieuwe wetgeving op het gebied van de digitale overheid.
De planning van nieuwe wetgeving en beleid voor de komende jaren is te vinden in de Agenda Digitale Overheid – NL DIGIbeter.

Wet digitale overheid
De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid.
De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en privacy en biedt de grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van OpenStandaarden.
Het gebruik van OpenStandaarden zorgt voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid.

In juni 2018 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer (link naar andere website) gestuurd.

Wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
In 2021 is de Wet modernisering elektronisch bestuur in werking getreden.
Alle bestuursorganen moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen.
Vervolgens moeten zij beginnen met het implementeren van deze maatregelen.
Het ministerie van BZK heeft een handreiking gepubliceerd voor de implementatie van de wet.

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
Doel: Bij deze wijziging van de Awb wordt geregeld dat burgers en bedrijven ‘berichten’ altijd elektronisch naar een bestuursorgaan kunnen verzenden.

Wijziging van de Bekendmakingswet
Doel van de wijziging is het digitaal toegankelijk zijn van kennisgevingen en bekendmakingen van de overheid voor burgers en bedrijven.
Overheden publiceren alle kennisgevingen en bekendmakingen afhankelijk van het bestuursorgaan en de doelgroep in de Staatscourant, het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad of blad van een gemeenschappelijke regeling.
Deze publicaties zijn via verplicht gebruik van de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) op één weblocatie te raadplegen.
Staatssecretaris Knops heeft een wetsvoorstel hierover gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Single Digital Gateway
De Europese Raad heeft op 20 juni 2018 een voorstel goedgekeurd om 1 digitale toegangspoort (Single Digital Gateway) op te zetten die toegang zal bieden tot online-informatie, -procedures en -diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.
Deze digitale poort zal een gebruiksvriendelijk uniek toegangspunt vormen om burgers en bedrijven te helpen bij het vinden van de informatie over de interne markt van de EU die zij nodig hebben.
De poort zal volledige toegang bieden tot een breed scala aan onlineprocedures om hen te helpen wanneer zij willen verhuizen, werken, studeren of op pensioen willen gaan, of wanneer zij in een ander land een onderneming willen opzetten of een activiteit willen uitoefenen.

Slimmer – toegankelijker – persoonlijker
Nederland wordt steeds digitaler.
We willen de kansen van digitalisering pakken en de regie van burgers en ondernemers versterken. Het contact tussen de overheid met burgers en ondernemers kan beter.
Daarom gaan we het anders doen: slimmer – toegankelijker – persoonlijker.

We gaan het slimmer doen door:
We maken het toegankelijker door:
We maken het persoonlijker door:
Zo maken we het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker.
Dat begint niet vandaag en stopt ook niet op een bepaald moment.
Het is een constant proces.
Zo maken we het contact met de overheid voor iedereen beter.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron1: DigitaleOverheid op 07 okt 2022,
Bron2: DigitaleOverheid op 07 okt 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
19303 µsec.
9372 Bytes
07 okt 2022
07 okt 2022