U bevindt zich in
Pas Toe Of Leg Uit
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startPas-toe-of-leg-uit eisArboportaal ToegankelijkheidFAQHuidig BeleidKantoorbestandsformatenOndersteunings ProductenStandaarden 'pas toe of leg uit'-lijst
FAQ
 1. De 'pas toe of leg uit' lijst lijkt willekeurig.
  Waarom deze standaarden en geen andere?
  Het Forum Standaardisatie richt zich op standaarden voor gegevensuitwisseling
  Standaarden voor andere toepassingen dan gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld processtandaarden zoals PRINCE of ITIL, staan niet op de lijst
  Een standaard kan op de lijst geplaatst worden als een belanghebbende organisatie deze aanmeldt
  Als u vindt dat er een standaard mist, dan kan u die bij ons aanmelden voor de lijst.

 2. Waarom staan er geen wettelijk verplichte standaarden op de 'pas toe of leg uit' lijst?
  Wettelijke verplichting gaat boven het 'pas toe of leg uit' beleid
  Daarom staan wettelijk verplichte standaarden niet op de 'pas toe of leg uit' lijst.

 3. Is de reikwijdte van de 'pas toe of leg uit' lijst beperkt tot de rijksoverheid?
  Nee
  Alle (semi-) overheidsorganisaties hebben de verplichting om de open standaarden op de 'pas toe of leg uit' lijst toe te passen
  Het Nationaal Beraad Digitale Overheid stelt dat de 'pas toe of leg uit' verplichting overheidsbreed geldt
  Dus ook voor:
  • provincies
  • gemeenten
  • waterschappen
  • en ZBOs die allen in het Nationaal Beraad gerepresenteerd zijn.

 4. Wanneer is een standaard 'open'?
  Het Forum Standaardisatie hanteert vier kenmerken waaraan een standaard moet voldoen om als 'open standaard' aangemerkt te worden:
  1. De benodigde documentatie moet laagdrempelig beschikbaar zijn
  2. Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht
  3. Belanghebbenden moeten voldoende inspraakmogelijkheden hebben tijdens de (door)ontwikkeling van de standaard
  4. De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatieorganisatie moet verzekerd zijn.

 5. Op welk moment moet mijn organisatie voldoen aan een standaard?
  Bij elke aanbesteding moet u voor die aanbesteding relevante standaarden uitvragen die op de ‘pas toe of leg uit’ lijst staan
  Dit geldt voor de aanschaf van software, hardware en ICT diensten, maar ook voor inhuur en (door)ontwikkeling
  Het geldt voor nieuwe producten of diensten, maar ook voor voortzetting van reeds eerder verleende diensten en voor aanvulling op of wijziging van bestaande producten of diensten.

 6. Moet mijn organisatie voldoen aan alle standaarden op de 'pas toe of leg uit' lijst?
  Nee
  Elke overheidsorganisatie moet bij ICT-aanbestedingen vragen om de voor die aanbesteding relevante open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’ lijst
  Van een relevante open standaard is sprake, als het betreffende ICT-product of -dienst valt binnen het functionele toepassingsgebied van die standaard, en als de aanbestedende organisatie bovendien valt binnen het organisatorische werkingsgebied van de standaard
  De ‘pas toe of leg uit’ lijst vermeldt het functionele toepassingsgebied en het organisatorische werkingsgebied van elke standaard
  Voor een aanbesteding kunnen meerdere open standaarden relevant zijn.

 7. Wie controleert of wij standaarden van de 'pas toe of leg uit' lijst uitvragen?
  Het Forum Standaardisatie publiceert ieder jaar een Monitor die het uitvragen van open standaarden bij de overheid meet en evalueert.

 8. Mijn organisatie heeft voorkeur voor een standaard die niet op de lijst staat, mogen wij deze dan uitvragen?
  Nee, het is verplicht om de open standaard op de 'pas toe of leg uit' lijst die van toepassing zijn, uit te vragen
  Wel kan u het Forum Standaardisatie verzoeken om een standaard toe te voegen of te verwijderen van de 'pas toe of leg uit' lijst, of om het toepassingsgebied van een standaard aan te passen
  Hier heeft het Forum Standaardisatie een procedure voor, die onder andere een openbare consultatie omvat.

 9. Mijn organisatie doet functionele aanbestedingen
  Kunnen wij dan wel naar specifieke standaarden vragen?
  Ja, functioneel aanbesteden sluit het uitvragen van open standaarden niet uit
  Ook als een leverancier moet voldoen aan open standaarden, heeft deze nog alle vrijheid van implementatie
  Vergelijk het met het aanbesteden van de bouw van een brug of pont
  Indien u functioneel aanbesteedt vraagt u naar een “constructie waarmee voertuigen van de ene oever naar de andere komen” maar u kunt daarbij wel degelijk aangeven, dat het geleverde product aan beide oevers moet aansluiten op de rijweg (de standaard).

 10. Verplicht het 'pas toe of leg uit' beleid alleen het uitvragen of ook het daadwerkelijk gebruik van de relevante standaarden?
  De rijksinstructie inzake de aanschaf van ICT producten en diensten zegt: “Het kabinet heeft in het actieplan Nederland Open in Verbinding aangegeven dat het gebruik van open standaarden door overheidsorganisaties niet meer vrijblijvend is
  In het actieplan is daartoe onder meer actielijn 2 aangekondigd
  Deze instructie geeft invulling aan de bedoelde actielijn.”

 11. Moeten wij ook open standaarden uitvragen voor systemen die intern zijn aan onze organisatie? (Moet onze netwerkprinter bijvoorbeeld IPv6 ondersteunen?)
  Open standaarden hebben als doel de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties te ondersteunen
  Indien uw organisatie een ICT systeem of dienst aanbesteedt, evalueer dan zorgvuldig of dit gegevensuitwisseling over de organisatiegrens met zich mee brengt
  Met 'shared services' is dit vaak het geval
  De netwerkprinter uit het voorbeeld lijkt op het eerste gezicht een organisatie intern systeem
  Maar als het de printer een scan kan sturen naar een e-mail adres buiten de organisatie, dan kan IPv6 toch een relevante standaard zijn.

 12. De instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT-diensten of ICT producten lijkt van toepassing te zijn op onze aanbesteding
  Hoe kunnen wij bepalen welke open standaarden wij moeten uitvragen?
  Gebruik de beslisboom op de website van het Forum Standaardisatie om de relevante open standaarden voor een aanbesteding te identificeren
  Vervolgens kan u de bestekteksten gebruiken die het Forum Standaardisatie beschikbaar stelt.

 13. Hoe vragen wij bij onze aanbesteding relevante open standaarden uit?
  Het Forum Standaardisatie heeft bestekteksten opgesteld voor veel voorkomende ICT aanbestedingen waarin open standaarden moeten worden uitgevraagd
  U kan deze gebruiken in uw aanbesteding.

 14. Ik ben het ermee oneens dat een bepaalde standaard verplicht is
  Wat kan ik doen?
  Als u denkt dat een standaard ten onrechte verplicht is, dan kan u bij het Forum Standaardisatie een verzoek indienen om de standaard van de pas-toe-of-leg-uit lijst te verwijderen
  Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het verwijderen van een standaard van de lijst
  De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het voorstel tot verwijdering kunnen uitspreken.

 15. Ik ben het niet eens met het toepassingsgebied van een standaard
  Wat kan ik doen?
  Als u denkt dat het toepassingsgebied van een standaard niet juist gedocumenteerd is, dan kan u bij het Forum Standaardisatie een verzoek tot wijziging indienen
  Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het wijzigen van het toepassingsgebied van een standaard
  De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het wijzigingsvoorstel kunnen uitspreken.

 16. Ik wil een standaard aanmelden die niet op de lijst staat
  Hoe doe ik dat?
  U kunt nieuwe standaarden aanmelden voor de pas-toe-of-leg-uit lijst
  Het Forum Standaardisatie heeft een procedure voor het toevoegen van een standaard aan de lijst
  De procedure omvat onder andere een openbare consultatie zodat ook andere geïnteresseerden zich over het voorstel kunnen uitspreken.

 17. Waar kan ik hulp krijgen bij het uitvragen en toepassen van een standaard?
  Het Bureau Forum Standaardisatie kan u helpen bij het uitvragen en toepassen van een standaard
  Wij ondersteunen u zelf of brengen u in contact met experts die u verder kunnen helpen.

 18. Ontwikkelt het Forum Standaardisatie standaarden?
  Nee, dat doen de beheerorganisaties
  Vind de namen van de beheerorganisaties bij de standaarden op de lijst
  Het Forum Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden, die vooral bekend is geworden als de 'pas toe of leg uit' lijst, maar deze lijst bevat ook aanbevolen standaarden
  Pas als een open standaard voldoende ontwikkeld is en tot op zekere hoogte geadopteerd, komt deze in aanmerking voor plaatsing op de lijs met open standaarden.
Bron: ForumStandaardisatie op 22 september 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
login
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190203a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
0.023 sec.
16459 bytes
22 sep 2018
04 dec 2018