U bevindt zich in
Pas Toe Of Leg Uit
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startPas-toe-of-leg-uit eisArboportaal ToegankelijkheidFAQHuidig BeleidKantoorbestandsformatenOndersteunings ProductenStandaarden 'pas toe of leg uit'-lijst
Kantoorbestandsformaten

Kantoorbestanden zoals PDF kunnen met de juiste werkwijze en software toegankelijk worden gemaakt.
Toch is dit voor veel organisaties een uitdaging.
Bijvoorbeeld omdat nog veel oude, ontoegankelijke PDF-bestanden online staan.
Op deze pagina vind je tips om met deze situaties om te gaan.
Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Wat zijn kantoorbestanden?
Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp), PDF-bestanden en de bestanden van Microsoft Office (docx, xslx, pptx, ppsx, doc, ppt, pps) bedoeld.

Beleid tot 1 juli 2018
Op 1 juli 2018 treedt nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking.
Je leest er meer over onder aan deze pagina.
Tot die datum is het verplicht om de standaard voor toegankelijkheid toe te passen op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime.
Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2015 voor alle typen inhoud van websites, dus ook voor PDF-bestanden en andere kantoorbestandsformaten.
Kantoorbestanden gepubliceerd vóór 1 januari 2015 hoeven niet toegankelijk te worden gemaakt.

Gebruikmaken van een 'leg uit'
Het 'pas toe of leg uit'-regime schrijft voor dat overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen in principe moeten toepassen, maar in bepaalde situaties mogen uitleggen waarom dit (nog) niet (volledig) lukt.
Die uitleg moet opgenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring.
Het is in twee situaties toegestaan om niet (direct) aan de verplichting voor kantoorbestanden te voldoen:
  1. Oude bestanden: Het is toegestaan om bestanden gepubliceerd vóór 1 januari 2015 niet toegankelijk te maken.
  2. Tijdelijk niet voldoen aan de verplichting: Het is toegestaan om aan te geven dat je werkt aan de toegankelijkheid van kantoorbestanden, maar dit doel nog niet volledig hebt bereikt.
    In de toegankelijkheids­verklaring moet staan welke maatregelen ter verbetering al zijn genomen, welke alternatieven de organisatie biedt en op welke termijn wel aan de verplichting zal worden voldaan.
Omgaan met uitdagingen
De verplichting om kantoorbestanden toegankelijk te maken vraagt soms veel van organisaties.
Met name het bestandsformaat PDF geeft vaak problemen.
Sommige organisaties hebben honderden ontoegankelijke PDF-bestanden op de website staan.
Al deze documenten aanpassen kan kostbaar en arbeidsintensief zijn.
Met de volgende tips kun je op een slimme manier omgaan met bestaande, ontoegankelijke PDF's:
Bij het (laten) creëren van nieuwe PDF-documenten: Beleid vanaf 1 juli 2018
Op 1 juli 2018 treedt in Nederland nieuwe wetgeving in werking die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt.
Vanaf dat moment gelden de volgende regels: Meer informatie
Lees meer over het toegankelijk maken van PDF-bestanden en verplichte bestandsformaten volgens de lijst van het Forum Standaardisatie.

Bron: DigiToegankelijk op 22 september 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
login
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190203a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
0.025 sec.
12706 bytes
22 sep 2018
04 dec 2018