U bevindt zich in
Wetten en Regels
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terugOverheidPas Toe Of Leg UitPolitie en JustitiePublicatiesWet Digitale Overheid Pagina's startPas-toe-of-leg-uitAntwoord termijnDomeinnamen voor WebsitesE-mails bewarenOpen- Digitale- Rijks-overheid.nlOpenbaarheid OverheidsinformatieToegankelijkheidseisenWat doen we met de E-mailHergebruik OverheidsinformatieHergebruik Aanvragen
Open- Digitale- Rijks-overheid.nl

Open overheid
De overheid wil meer openheid over wat zij doet.
Veel overheidsinformatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden.

Actieplan Open Overheid
Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid.
Het actieplan richt zich op de volgende punten:
Het tweede Actieplan Open Overheid loopt van 2016 tot juli 2018.
De voorbereidingen voor het derde Actieplan Open Overheid 2018 – 2020 zijn in volle gang.

Open Government Partnership (OGP)
Om die open overheid voor elkaar te krijgen, heeft Nederland zich aangesloten bij het internationale Open Government Partnership (OGP).
Er zijn nu ca 75 landen bij het OGP aangesloten.

Ondersteuning beleid en regelgeving open overheid
Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) ondersteunt overheden bij de uitvoering uitvoeren van open overheidsbeleid en -regelgeving.
Dit doet het LEOO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
LEOO biedt op 3 manieren ondersteuning:
Het LEOO ondersteunt ook de actiehouders van het Actieplan.
Op de website Open-overheid.nl is meer informatie te vinden.

Wet- en regelgeving open overheid
In de volgende wetten staat regelgeving ter ondersteuning van een open overheid: Open data heeft de volgende kenmerken: Overheidsgegevens zijn actief beschikbaar als open data voor hergebruik van derden.
Behalve als er goede redenen zijn om dat niet te doen.
De Rijksoverheid stimuleert het hergebruik van open data van de overheid.
Bijvoorbeeld de gegevens van het KNMI.
Hier maken websites als Buienradar gebruik van.
Ook andere datasets van de overheid zijn vrij toegankelijk.
Bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kiesraad en het Kadaster.
Inmiddels zijn meer dan 10.000 datasets te vinden op de website Data.overheid.nl.

Voordelen hergebruik van open data
Dankzij open data is het eenvoudiger om diensten te ontwikkelen met nieuwe mogelijkheden.
Voordelen van hergebruik van open data van de overheid:
Open standaarden: pas toe, of leg uit
ICT-standaarden zijn afspraken over de manier om gegevens uit te wisselen.
Overheden en bedrijven kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren.
Bijvoorbeeld als zij facturen sturen.
De overheid zelf hanteert voor open standaarden het 'pas toe, of leg uit'-principe:

Pas toe
bij een ICT-dienst of -product kiest een overheidsorganisatie een open standaard van de 'pas toe, of leg uit'-lijst.

Leg uit
een overheidsorganisatie mag alleen voor een andere standaard kiezen als een open standaard tot problemen leidt.
De organisatie moet dit wel uitleggen in het jaarverslag.

Voorbeelden open standaarden
Open source
Naast open data bestaat er ook open source.
Open source betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is.
Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en afhankelijk van de licentie vaak verspreiden.
Net als open standaarden is opensourcesoftware belangrijk voor meer openheid in ICT-systemen.
De Rijksoverheid stimuleert overheidsorganisaties om opensourcesoftware te gebruiken.
Maar stelt dat niet als norm.

Kabinet Rutte III: verruiming openheid overheid
Het kabinet vindt het belangrijk dat de overheid transparant en open is.
Er is een initiatiefwetsvoorstel open overheid in behandeling bij het parlement.
Het kabinet gaat overleggen met de initiatiefnemers om te bekijken hoe de openheid van de overheid kan worden vergroot zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering.
Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.
In het regeerakkoord staat ook dat de overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie.
Deze data worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data.

Documenten
Bron: RijksOverheid op 16 september 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
login
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Webber versie 190114a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
0.028 sec.
14891 bytes
16 sep 2018
04 dec 2018