U bevindt zich in
Wetten en Regels
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terugOverheidPas Toe Of Leg UitPolitie en JustitiePublicatiesWet Digitale Overheid Pagina's startPas-toe-of-leg-uitAntwoord termijnDomeinnamen voor WebsitesE-mails bewarenOpen- Digitale- Rijks-overheid.nlOpenbaarheid OverheidsinformatieToegankelijkheidseisenWat doen we met de E-mailHergebruik OverheidsinformatieHergebruik Aanvragen
Hergebruik Overheidsinformatie

Wet hergebruik van overheidsinformatie
Overheidsinformatie is met een bepaald doel geproduceerd (gecreëerd, verzameld, vermenigvuldigd of verspreid), namelijk ter vervulling van de publieke taak van een bepaalde instelling.
Deze informatie mag worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, anders dan het oorspronkelijke doel.
Dat heet “hergebruik van overheidsinformatie”.

Belang van deze ontwikkeling
Gemeenten dienen in beginsel te voldoen aan verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).
Ze stellen overheidsinformatie verplicht voor hergebruik (digitaal) beschikbaar.

De herbruikbare informatie die gemeenten beschikbaar stellen dient digitaal in een open en machinaal leesbaar formaat te worden aangeleverd, samen met metagegevens en waarbij formaat en metagegevens voldoen aan formele open standaarden.

Ook de gemeente Arnhem heeft veel data.
Data dat met publiek geld is betaald en waar op dit moment alleen de gemeente zelf gebruik van maakt terwijl derden hier geweldige innovaties mee zouden kunnen realiseren.
Denk aan het inzichtelijk maken van aantal beschikbare parkeerplaatsen in de binnenstad, de beoordelingen van basisscholen, het stemgedrag van raadsleden, etc.
Simon Does, CIO van de gemeente Arnhem, heeft de ambitie om samen met ondernemers te kijken hoe we met deze open data de stad Arnhem mooier, leefbaarder, aantrekkelijker te maken.
Daarvoor heeft de gemeente Arnhem de website opendata.arnhem.nl gelanceerd.


De Wet hergebruik van overheidsinformatie trad in juli 2015 in werking.
De wet zorgt voor vier grote veranderingen waarmee gemeenten rekening dienen te houden: In de wet staan randvoorwaarden rond het hergebruik van overheidsinformatie.
In tegenstelling tot het wetsvoorstel open overheid verplicht de wet niet tot tot het actief beschikbaar stellen van informatie, maar het mag natuurlijk wel.

De Wet hergebruik van overheidsinformatie sluit bepaalde onderwerpen uit:
  1. Informatie van publieke omroepen
  2. Informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  3. Informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven
  4. Gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten
  5. Voor musea en bibliotheken gelden afwijkende regels.
    Onder meer vanwege bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van documenten.
Aanvullende informatie
De wet verwijst naar ‘met een publieke taak belaste instellingen’.
Dat is de omzetting in nationaal recht van wat in Europese richtlijnen is omschreven als een ‘openbaar lichaam’.
Op grond van deze richtlijnen zien we als een openbaar lichaam: Onder publiekrechtelijke instellingen verstaan we rechtspersonen opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële, of commerciële aard zijn, en waarvan een van de onderstaande opties van toepassing is:
  1. De activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd;
  2. Het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat/ territoriale lichamen;
  3. De leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan worden voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen, of andere publiekrechtelijke instellingen aangewezen.
Bron: VNG Realisatie op 22 oktober 2018.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
login
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is extern in een nieuwe tab,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's Webber versie 190114a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
0.03 sec.
11610 bytes
22 okt 2018
04 dec 2018