U bevindt zich in
Veilig Internet
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start CyberCrime CyberSecurity Verhogen DDOS DTC en veilig digitaal ondernemen DTC geeft advies De juiste helpdesk vinden Eerst checken, dan klikken Hoe kan ik veilig e-mailen Iets goeds doen met hacktalent Incident Responce InternetBankieren Kan ik inet oplichting voorkomen Malware Nephelpdesk aan de lijn Ontwrichting Maatschappij Phisting Welke Maatregelen kan ik nemen negen tips voor internet BestandenCybersecuritybeeld csbn 2019.pdf
DTC en veilig digitaal ondernemen

Digital Trust Center maakt veilig digitaal ondernemen makkelijker
Nieuwsbericht | 08-06-2018 | 08:30

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceerde vandaag het Digital Trust Center.
MKB-ondernemers kunnen vanaf nu terecht op www.digitaltrustcenter.nl voor praktische informatie en advies over veilig digitaal ondernemen.
Het DTC stimuleert en faciliteert ondernemers om zelfstandig of in samenwerkingsverband aan de slag te gaan met het verbeteren van hun online veiligheid.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat):

“Met de oprichting van het Digital Trust Center zet het ministerie van EZK zich in voor veilig digitaal ondernemen en goede informatie-uitwisseling tussen de overheid en het bedrijfsleven over cyber security.

Voor het midden- en kleinbedrijf biedt digitalisering grote economische kansen.
Een belangrijke voorwaarde om deze groeikansen optimaal te kunnen benutten, is een goede digitale weerbaarheid van ondernemers.
Het DTC helpt ondernemers om dit zelfstandig te verbeteren.”

DTC: eerst praktisch advies, later uitbereiding met branchespecifieke informatie
De website van het Digital Trust Center richt zich op dit moment op de groep MKB-ondernemers die nog aan begin van veilig digitaal ondernemen staan.
Voor hen biedt de website praktische informatie om gelijk mee te starten, onder andere via de ‘5-basis principes van veilig digitaal ondernemen’.
Daarnaast biedt de website tips en tools, bijvoorbeeld voor het veilig omgaan met persoonsgegevens, het maken van back-ups en de beveiliging van het bedrijfsnetwerk.
Het DTC staat individuele bedrijven niet een-op-een bij, maar stimuleert ondernemers om zelfstandig hun online veiligheid te verbeteren.
In een later stadium volgt onder andere meer branchespecifieke informatie voor veilig digitaal ondernemen en een interactief platform voor informatie-uitwisseling tussen technische experts en ondernemingen.

Regionale- en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden
Om de enorme doelgroep van 1.6 miljoen Nederlandse bedrijven effectief te bereiken, stimuleert het Digital Trust Center regionale en/of sectorspecifieke samenwerkingsverbanden die ondernemers kunnen helpen met veilig digitaal ondernemen.
Zo kunnen organisaties gezamenlijk een cyberweerbaarheidsnetwerk opzetten, waarin ondernemers met andere organisaties hun digitale weerbaarheid vergroten.
Dit kan bijvoorbeeld door kennisdeling, het gezamenlijk in kaart brengen van risico’s en gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde diensten.
De nieuwe subsidieregeling van 1 miljoen euro, die het Digital Trust Center hiervoor heeft opgestart, resulteerde in 15 inschrijvingen.
Na de zomer wordt bekend welke initiatieven aanspraak kunnen maken op de subsidiegelden.
Bij succes wordt de subsidieregeling ook in 2019 ingezet.

Bron: Rijksoverheid op 25 januari 2020.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 200924a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
47500 µsec.
9178 bytes
25 jan 2020
25 jan 2020