U bevindt zich in
Veilig Internet
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start CyberCrime CyberSecurity Verhogen DDOS DTC en veilig digitaal ondernemen DTC geeft advies De juiste helpdesk vinden Eerst checken, dan klikken Hoe kan ik veilig e-mailen Iets goeds doen met hacktalent Incident Responce InternetBankieren Kan ik inet oplichting voorkomen Malware Nephelpdesk aan de lijn Ontwrichting Maatschappij Phisting Welke Maatregelen kan ik nemen negen tips voor internet BestandenCybersecuritybeeld csbn 2019.pdf
Malware

Malware is een verzamelnaam voor onwenselijke malafide software.
Malware wordt gemaakt om informatie te stelen van computersystemen, netwerkcomponenten en mobiele dragers.
Ook wordt malware gebruikt om systeem- en netwerkfunctionaliteit te verstoren.

Wat is de impact van malware?
De impact van een malware-infectie verschilt per geval.
Gevoelige gegevens kunnen worden gestolen of integriteit van gegevens wordt aangetast.
Ook kan een malware-infectie impact hebben op de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur.
Ook de soort maatregelen van de organisatie waarvan systemen of netwerken zijn geïnfecteerd met malware spelen een belangrijke rol voor de grootte van de impact.
Maatregelen worden niet alleen technisch genomen.
Ook de organisatorische en procesmatige maatregelen zijn van invloed op de impact.

Daarnaast speelt de motivatie van de kwaadwillende een belangrijke rol in de impact op een organisatie.
Is dit een crimineel die uit is op financieel gewin? Of betreft het een statelijke actor die uit is op spionage of sabotage?

Wat betekent dat voor mijn organisatie?
Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met malware-infecties.
Kwaadwillenden blijven steeds weer nieuwe methodes vinden om bij organisaties digitaal binnen te dringen.
Als een organisatie maatregelen heeft getroffen om kwetsbaarheden of fouten in systemen te herstellen en de beveiliging tegen indringers te verbeteren, ontstaan er misschien nieuwe kwetsbaarheden waar misbruik van gemaakt kan worden.
Want kwaadwillenden passen de door hen geprogrammeerde codes en applicaties aan om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Het is daarom van belang dat organisaties voorbereid zijn op mogelijke malware-infecties.
Dat kan door onderzoek naar kwetsbaarheden te verdiepen, of door de nieuwste technische middelen, kennis en procedures in het beveiligingsregime op te nemen.

Wat doet het NCSC?
Het NCSC heeft gespecialiseerde kennis in huis om doelgroeporganisaties te assisteren en te instrueren om bescherming tegen malware-infecties mogelijk te maken.
Onze taak om te reageren op incidenten (incidentrespons) maakt dit mogelijk.
Onze specialisten doen technische analyses op malafide code en kunnen zo helpen bij het oplossen van problemen.

Ook werken onze analisten en adviseurs aan het weerbaar maken van doelgroeporganisaties.
We delen onze kennis in whitepapers en factsheets, waar u op deze website allerlei vrij te downloaden voorbeelden van vindt.
Via het Nationaal Detectie Netwerk wordt het NCSC automatisch geïnformeerd over ongewenste bewegingen bij onze doelgroeporganisaties.

Bron: NCSC op 13 januari 2020.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 200924a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
16537 µsec.
8937 bytes
13 jan 2020
13 jan 2020