U bevindt zich in
Voorschriften voor Websites
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startBesluit Digitale ToegankelijkheidDigiToegankelijkheidInhoud van ArchievenOverheids Website OntoegankelijkPDF BestandenStappenplan Toegankelijke WebsiteStop met PDF bestandenToegankelijkheid (WCAG2.1)ToegankelijkheidsverklaringVoor wie VerplichtWCAG 2.1 VerplichtWet- en Regelgeving
Wet- en Regelgeving

Wet- en regelgeving
Het is voor de (semi-)overheid al jarenlang verplicht om websites toegankelijk te maken.
Dit was vastgelegd in het 'pas toe of leg uit'-beleid.
Per 1 juli 2018 is deze verplichting overgegaan in een wettelijke verplichting; het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden.

Bron: DigiToegankelijk op 26 augustus 2019.
Wat is verplicht?
Alle overheidsinstanties moeten toegankelijk zijn.
Deze organisaties moeten ook een toegankelijkheidsverklaring op hun website plaatsen.

Voor welke organisaties en welke diensten geldt de verplichting?
Nederlandse overheidsinstanties (‘openbare diensten’) mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder handicap of chronische ziekte.
Het Besluit digitale toegankelijkheid overheid voorziet in specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.
Het besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.
Wat er wordt verstaan onder Nederlandse overheidsinstaties leest u onder 'Voor wie is het verplicht'.

Hoe voldoe ik aan de verplichting?
Je voldoet aan de verplichting door:
  1. De toegankelijkheidseisen toe te passen
    Het is verplicht om te voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 9 van EN 301 549.
    Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.
  2. Een toegankelijkheidsverklaring te publiceren
    Overheidsinstanties zijn verplicht om een toegankelijkheidsverklaring op de website te plaatsen.
    In de verklaring staat welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken en te houden.
Complexe inhoud en toepassingen
In sommige gevallen is het lastig om bepaalde soorten inhoud of toepassingen aan de eisen te laten voldoen.
Bij specifieke situaties en uitzonderingen is beschreven hoe je met zulke situaties omgaat.
Je leest hier ook welke uitzonderingen gelden onder het huidige en toekomstige beleid.

Bron: DigiToegankelijk.nl op 26 augustus 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190822a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
29479 µsec.
8813 bytes
26 aug 2019
26 aug 2019