U bevindt zich in
Onderzoek naar Microsoft
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's start Data Verzameling en Opslag Overheid meer grip op Microsoft Strategisch Leveranciersmanagement Verificatie Verbeterplan Microsoft
Overheid meer grip op Microsoft

Overheid krijgt meer grip op Microsoft
Nieuwsbericht | 01-07-2019 | 16:40

De Nederlandse overheid heeft aanvullende afspraken gemaakt met Microsoft om te zorgen dat er controle kan plaatsvinden op de vraag of het bedrijf de afspraken met betrekking tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nakomt.
Eind vorig jaar was er al overeenstemming over de aanpassingen die Microsoft software in lijn brengt met de AVG.

Om naleving van Microsoft op de uitgebreidere contractuele bepalingen en de AVG te kunnen controleren, een verantwoordelijkheid van een organisatie binnen het Rijk als verwerkingsverantwoordelijke zelf, heeft de Nederlandse Staat een procedure voor uitoefening van de verbeterde auditrechten op Microsoft bedongen.
Deze audits zijn jaarlijks, waarna een samenvatting van de bevindingen telkens wordt gepubliceerd.

De productwijzigingen die door de Nederlandse Staat met Microsoft zijn overeengekomen gelden wereldwijd.
Het aanvullende contract waarin de relatie tussen de Rijksorganisaties als verwerkingsverantwoordelijke enerzijds en de Microsoft als verwerker anderzijds nader geregeld worden geldt voor de Rijksdiensten en de daarbij behorende ZBO’s en Agentschappen.

Bron: RijksOverheid op 22 oktober 2019.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 200924a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
57278 µsec.
5830 bytes
22 okt 2019
22 okt 2019