Hoofdstuk: Creative Common Licenties
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
BY-4.0 BY-SA 4.0 BY-NC 4.0 BY-NC-SA 4.0 BY-ND 4.0 BY-NC-ND 4.0 Overeenkomsten
Overeenkomsten

BY 4.0 BY-SA 4.0 BY-NC 4.0 BY-NC-SA 4.0 BY-ND 4.0 BY-NC-ND 4.0
Je bent vrij om: het werk te delen
te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat.
het werk te bewerken
te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.  
De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.
Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  GelijkDelen
Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
 
 
NietCommercieel
Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  NietCommercieel
Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  GeenAfgeleideWerken
Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
Geen aanvullende restricties
Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.
Let op:
Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
Er worden geen garanties afgegeven.
Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik.
Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2023 Dwarsligger.org.
CMS versie        230314a
Template versie 230125a
Resolutie:
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
23 Mrt 2023
1282 µsec.
7834 Bytes
29 nov 2022
29 nov 2022