U bevindt zich in
Mijn Vragen en Opmerkingen
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startMijn VragenCopyright GemeentenOpenStandaarden bij GemeentenCopyright ProvincieCopyright MinisteriesCopyright Overige InstantiesCopyright TekenStatus vraag Gemeenten
Mijn Vragen

Op veel websites van overheden is de aanwezigheid van auteursrechten/copyrights erg onduidelijk, ook over het hergebruik van teksten is er veel onduidelijkheid.

Een samenwerkingsverband van overheden, of een gemeenschappelijke-regeling van overheden blijft een overheid en moet zich dus ook aan de regels voor overheden houden.

Aan een aantal overheden heb ik hierover vragen gesteld.
Bij geen verwijzing naar auteursrechten stelde ik de volgende vragen:


Geachte;
Volgens de auteurswet heeft alles wat geschreven is auteursrecht, dat hoeft nergens vermeld, of aangemeld te worden, dat is wettelijk zo geregeld.
Werken die door Nederlandse overheidsorganen zijn vervaardigd, zijn in principe vrij te gebruiken, tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden.
Dit is geregeld in artikel 15b van de Auteurswet.

Op Uw website heb ik geen beperkingen op de overname van teksten kunnen vinden.
Daarom neem ik aan, dat ik informatie van de website vrij mag overnemen en (her)publiceren op mijn persoonlijke website.
Mocht er wel informatie op Uw website staan m.b.t. het overnemen van teksten, dan heb ik er mogelijk overheen gekeken, dan graag een link naar de pagina waar het staat beschreven.

De copyright notice (©) wordt gebruikt om aan te geven dat een auteur actief zijn auteursrecht claimt.
In Europa heeft die vermelding nooit enige betekenis gehad (bron).
Het gaat mij dus uitsluitend om teksten, deze zijn (bijna altijd) geschreven door of namens een overheid en dus betaald met gemeenschaps middelen.


Bij een onduidelijke verwijzing naar auteursrechten stelde ik de volgende vragen:


Geachte;
Volgens de auteurswet heeft alles wat geschreven is auteursrecht, dat hoeft nergens vermeld, of aangemeld te worden, dat is wettelijk zo geregeld.
Werken die door Nederlandse overheidsorganen zijn vervaardigd, zijn in principe vrij te gebruiken, tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden, zoals op uw website.
Dit is geregeld in artikel 15b van de Auteurswet.

Op Uw website heb ik gelezen, dat U het auteursrecht voorbehoud.
Daarom neem ik aan, dat ik informatie van de website niet mag overnemen en (her)publiceren op mijn persoonlijke website.
Wanneer ik citeer uit pagina's, of tekst van een pagina over b.v. ICT overneem van Uw website, moet ik dan:
  • per pagina toestemming vragen,
  • per onderwerp toestemming vragen,
  • alleen algemene toestemming vragen,
  • of mag ik op een niet commerciele (privé) website alle teksten overnemen, met bronvermelding en datum.
De copyright notice (©) wordt gebruikt om aan te geven dat een auteur actief zijn auteursrecht claimt.
In Europa heeft die vermelding nooit enige betekenis gehad (bron).
Het gaat mij dus uitsluitend om teksten, deze zijn (bijna altijd) geschreven door of namens een overheid en dus betaald met gemeenschaps middelen.


Een aantal overheden/instanties wilden een verder uitleg en/of motivatie.
Daar heb ik met de onderstaande mail op geantwoord:


Sinds mijn pensioen ben ik bezig met de voor overheden en gesubsidieerde instellingen verplichte OpenStandaarden, omdat sommige van deze nog steeds o.a. een DOCx file naar anderen sturen, of alleen als download aanbieden, terwijl dit echt niet is toegestaan. (bron)
Overheden moeten (ook onderling) communiceren in OpenStandaarden. (bron)
Vaak wordt er geschermd met de eis, dat het pas bij een investering moet van €50.000, maar dat klopt niet.
Wanneer de software de OpenStandaard ondersteund, dan dient deze ook gebruikt te worden.
Als voorbeeld: Microsoft Office ondersteund de ODF standaard sinds versie 2007.

Ook wil ik proberen, om in 2019 het beleid m.b.t. het plaatsen van antennes en antenne-installaties door particulieren in beeld te brengen.

Het is niet zo, dat ik al informatie ga overnemen, maar zodra het informatief nodig is, wil ik het wel kunnen doen, zonder eerst e.e.a. na te vragen.
Alle informatie die ik (meestal van het rijk) heb overgenomen, heb ik altijd voorzien van een link naar de origine pagina (bron) met de datum waarop in dit overgenomen heb.
Zo is de kans op verwarring ook minimaal.

Hopelijk heeft U nu enige duidelijkheid.

Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190612a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
141276 µsec.
11619 bytes
10 dec 2018
14 jan 2019