U bevindt zich in
Mijn Vragen en Opmerkingen
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startMijn VragenCopyright GemeentenOpenStandaarden bij GemeentenCopyright ProvincieCopyright MinisteriesCopyright Overige InstantiesCopyright TekenStatus vraag Gemeenten
Copyright Provincie

Provincie e-mail Copyright Informatie Gevonden op
Drenthe post@drenthe.nl [link]
De provincie Drenthe bezit het auteursrecht op alle informatie die op http://www.provincie.drenthe.nl toegankelijk is gemaakt.
Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal.
Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren.
Via post@drenthe.nl kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018.
Gelderland webredactie@gelderland.nl [link]
U mag de foto’s op deze site niet zonder toestemming van de redactie gebruiken voor andere media.
Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met webredactie@gelderland.nl.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Groningen info@provinciegroningen.nl [link]
De informatie op deze site is beschikbaar onder de Creative Commons:
Naamsvermelding-Niet Commercieel 3.0 Nederland Licentie.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Flevoland Contact Formulier [link]
Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van provincie Flevoland.
Als u (delen van) teksten wilt gebruiken, kunt u hiervoor toestemming vragen.
Overname zonder toestemming is dus niet toegestaan.
1 nov 2018
Friesland provincie@fryslan.frl [link]
De teksten, foto's en films op deze website zijn eigendom van de provincie, behalve de foto's van de leden van Provinciale Staten.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld,
bevestigd op 20 nov 2018 door Rixt Terpstra (webmaster).
1 nov 2018
Limburg Contact Formulier [link]
De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Limburg worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Noord-Brabant webredactie@brabant.nl [link]
Alle informatie die via www.brabant.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd.
Dit geldt ook voor provinciale beeldmerken, -logo's en -fotomateriaal.
Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Noord-Holland nieuwsredactie@noord-holland.nl [link]
De provincie Noord-Holland bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.noord-holland.nl toegankelijk is.
Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal.
Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren.
Via de nieuwsredactie van de provincie Noord-Holland kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal (nieuwsredactie@noord-holland.nl).
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Overijssel postbus@overijssel.nl
Verzonden 16 nov 2018
[link]
Geen informatie, dus geen copyright op de inhoud.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Utrecht info@provincie-utrecht.nl [link]
De provincie Utrecht bezit het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen en films van haar websites.
Niets van deze informatie mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Utrecht, behoudens wettelijke uitzonderingen.
Overname zonder toestemming is dus niet toegestaan.
1 nov 2018
Zeeland provincie@zeeland.nl
Verzonden 16 nov 2018
[link]
Geen informatie, dus geen copyrights op de inhoud.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Zuid-Holland Contact Formulier [link]
U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen.
Bronvermelding is verplicht.
Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.
Overname van teksten voor niet commerciele doeleinden is met bronvermelding toegestaan, tenzij anders is vermeld.
1 nov 2018
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190822a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
4791 µsec.
27221 bytes
01 nov 2018
04 dec 2018