U bevindt zich in
Mijn Vragen en Opmerkingen
Dwarsligger
HoofdstukkenMenu terug Pagina's startMijn VragenCopyright GemeentenOpenStandaarden bij GemeentenCopyright ProvincieCopyright MinisteriesCopyright Overige InstantiesCopyright TekenStatus vraag Gemeenten
Copyright Ministeries

Ministerie e-mail Copyright Informatie alle Ministeries Gevonden op
Ministerie van Algemene Zaken (AZ) Contact Formulier [link]
Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.
Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.
Op foto's, video's, infographics of andere vormen van beeld is de CC0-verklaring niet van toepassing.
Het is dus niet toegestaan om het beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat het wel is toegestaan.

Hergebruik inhoud
Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht.
Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven
De volgende rechten worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:
  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.
16 nov 2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Defensie (Def) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Financiƫn (Fin) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Contact Formulier 16 nov 2018
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Contact Formulier 16 nov 2018
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 190822a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
21893 µsec.
15499 bytes
16 nov 2018
04 dec 2018