U bevindt zich in
RadioAmateur
Dwarsligger
Pagina's startAntenne RadiozendamateurAntenne Wanneer Vergunnings VrijBeleid Plaatsing van AntennesMorse alfabetRadioZendamateur wordenToezicht op Telecommunicatie Bestandeninfoblad schotelantennes 20 7.pdf
Hoofdstukken
Menu terug
Morse alfabet

LetterMorse
A · -
B - · · ·
C - · - ·
D - · ·
E ·
F · · - ·
G - - ·
H · · · ·
I · ·
J · - - -
K - · -
L · - · ·
M - -
N - ·
O - - -
P · - - ·
Q - - · -
R · - ·
S · · ·
T -
U · · -
V · · · -
W · - -
X - · · -
Y - · - -
Z - - · ·
CijferMorse
1 · - - - -
2 · · - - -
3 · · · - -
4 · · · · -
5 · · · · ·
6 - · · · ·
7 - - · · ·
8 - - - · ·
9 - - - - ·
0 - - - - -
TekenMorse
· punt - · - · -
, komma - - · · - -
? vraagteken · · - - · ·
! uitroepteken - · - · - -
koppelteken - · · · · -
/ breukstreep - · · - ·
' apostrof · - - - - ·
- minteken - · · · · -
) sluithaakje - · - - · -
; puntkomma - · - · -
( haakjeopenen - · - - ·
@ apenstaartje · - - · - ·
& ampersand · - · · ·
OpdrachtMorse
KA of beginteken - · - · -
KN of ( - · - - ·
BT of = - · · · -
AR of sluitteken · - · - ·
SK einde contact · · · - · -
AS wachtteken · - · · ·
VE begrepen · · · - ·
vergissing · · · · · · · ·
SOS noodsignaal · · · - - - · · ·
SpeciaalMorse
à/å · - - · -
ä/æ · - · -
ç - · - · ·
ch - - - -
é · · - · ·
è · - · · -
ñ - - · - -
ö/ø - - - ·
ü · · - -
· - · · - ·
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 191027a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
5747 µsec.
12573 bytes
Onbekend
21 okt 2019