Open data
De overheid heeft een schat aan informatie die geschikt is te maken voor interessante applicaties en visualisaties.
Het beschikbaar stellen van deze open data door overheden is in opmars.

Open data is overheidsinformatie die: Voor meer informatie over open data en datasets van anderen ga naar de website van de Overheid.nl.

Ook de gemeente 's-Hertogenbosch is bezig met open data.
In samenspraak met de gemeenteraad is afgesproken een verzameling datasets vrij te geven.

Open GeoPortaal
In ons Open GeoData Portaal staan vooral geografische kaarten over verschillende onderwerpen.
Op deze kaarten staat locatie gebonden informatie zoals scholen, monumentale bomen, strooiroutes.
En verschillende gemeentelijke diensten, zoals stemlokalen tijdens verkiezingen.

Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS)
In het Bestuurlijk Informatie Systeem vindt u de vergaderdata, agenda’s, collegebesluiten, vergaderstukken, raadsinformatiebulletins en notulen.

Het Stadsarchief
Op de website van Erfgoed vindt u informatie over stambomen en ruim 600 archieven (foto's, films en geluidsmateriaal) uit 's-Hertogenbosch, Empel, Engelen, Bokhoven en Rosmalen.

De stad in cijfers
Bent u op zoek naar statistische gegevens over verschillende onderwerpen of thema's binnen 's-Hertogenbosch?
Of wilt u de de actuele situatie en de ontwikkelingen in de wijken en buurten in de gemeente weten?
Dit is allemaal te vinden op de de pagina Stad in cijfers.

Bron: 's-Hertogenbosch op 11 mei 2019.