Wat is OpenData?
OpenData is (overheids-)data die op eenduidige manier elektronisch beschikbaar wordt gesteld op een wijze dat programmeurs hier direct gebruik van kunnen maken voor allerlei toepassingen.
Vanuit (combinaties van) dit soort data kunnen veel nieuwe soorten diensten en apps ontwikkeld worden.
Vaak zal dit in de vorm van apps voor smartphones en tablets zijn, maar ook voor pc-gebruik of andere apparaten zijn toepassingen goed mogelijk.

Dataportaal van de overheid De overheid heeft een portaal waar alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid worden aangeboden.
De datasets van StatLine en iv3 worden ook via dit portaal aangeboden. Hoe biedt CBS OpenData aan?
CBS maakt gebruik van OData om OpenData aan te bieden.
Het OpenData Protocol (OData) is een open protocol welke beschrijft hoe RESTful APIs op een eenvoudige manier gemaakt en bevraagd kunnen worden.
De CBS website maakt gebruik van OData om gegevens aan derden aan te bieden.
Deze kunnen via een standaard manier informatie ophalen bij de CBS website.
Meer informatie over OData is te vinden op:
Bron: CBS op 4 mei 2019.