De Nederlandse overheid heeft bepaald dat iedereen openbare overheidsgegevens mag gebruiken en verspreiden.
Deze gegevens noemen we open data.
Ondernemers gebruiken open data bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen.
Om dit te stimuleren stellen overheden en overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie beschikbaar.
Ze zorgen er ook voor dat iedereen die informatie eenvoudig kan gebruiken en doorontwikkelen.

Voorwaarden verstrekken open data
De administratieve gegevens uit de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers bieden we niet aan als open data.
Om de rechtszekerheid, de privacy en de kwaliteit en continuïteit van de informatieverstrekking te beschermen, zijn er voorwaarden aan het inzien en hergebruiken ervan.
Dit zijn de voorwaarden: Welke gegevens biedt het Kadaster aan als open data?
Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) biedt het Kadaster gegevens uit verschillende (basis)registraties aan als open data.
Dit zijn bijvoorbeeld: Om welke gegevens het gaat, vindt u op de pagina 'Open data Kadaster op een rij'.

Bron: Zakelijk Kadaster op 11 mei 2019.