Wat is Open data?
Open data zijn bronnen van onbewerkte overheidsinformatie die aan de volgende voorwaarden voldoen: De essentie van open data is dat gebruikers de data makkelijk kunnen vinden, dat deze herbruikbaar is en dat er geen gebruiksbeperkingen worden opgelegd, of voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de data gebruikt wordt.
Elke gebruiker kan zonder enige beperkingen de data hergebruiken.

Op het open dataportaal van de Nederlandse overheid (data.overheid.nl) kunt u veel achtergrondinformatie vinden over openbare overheidsdata en het landelijke Register Open Data met verwijzingen naar open datasets van overheidsorganisaties.

Bron: Provincie Limburg op 1 november 2018.