De provincie Overijssel beschikt over veel gegevens.
Het merendeel van die gegevens is openbaar, en kan door iedereen worden opgevraagd.
Om ze in te zien, of om ze zelf te gebruiken.
De wet (Wet Openbaarheid van Bestuur, Wet Hergebruik Overheidsinformatie) bepaalt wat openbaar is en wat niet, zoals persoonsgegevens.

Wat is open data?
De provincie Overijssel stelt gegevens beschikbaar die iedereen mag gebruiken zonder dat deze zijn opgevraagd.
Dit zijn open data: openbare gegevens die gratis en zonder beperkingen beschikbaar worden gesteld, in open en computer-leesbare standaarden.
Dat doet niet alleen de provincie Overijssel, dat doen veel overheidsorganisaties.
We volgen daarbij het nationale beleid en richtlijnen voor open data (Nationale Open Data Agenda).

Waarom open data?
De provincie Overijssel publiceert open data omdat: De provincie stimuleert deze effecten graag, en biedt steeds meer gegevens als open data aan.

Open data van de provincie Overijssel gebruiken?
De provincie breidt het aanbod aan open data continu uit.
De gegevens die de provincie nu beschikbaar stelt zijn te vinden onder: 'Aanbod open data'.
Graag horen we welke gegevens ú interessant vindt, zodat de open data die we publiceren ook nuttig gebruikt worden.
Heeft u belangstelling voor gegevens die de provincie heeft?
Laat het ons weten door een mail te sturen aan: beleidsinformatie@overijssel.nl
Iedereen mag open data gebruiken, ook voor commerciële doelen.
Alle gegevens (tenzij anders vermeld) hebben daarom een CC0-licentie
We horen graag hoe u van onze open data gebruik maakt, via de mail: beleidsinformatie@overijssel.nl.
Goede voorbeelden helpen ons het aanbod uit te breiden.

Bron: Provincie Overijssel op 1 november 2018.