Open mobiliteitsdata
Welkom bij open mobiliteitsdata.
Op deze site vindt u OpenDatasets rond het thema mobiliteit, zoals voertuig- en parkeerdata.
Ook vindt u een overzicht van toepassingen die op basis van deze data zijn ontwikkeld.
De data zijn gratis en zonder voorbehoud te gebruiken.
Daarnaast worden via dit platform datasets van andere partijen in de mobiliteitsketen aangeboden.
Verder treft u gebruikershandleidingen, tutorials en andere hulpmiddelen aan.
De RDW nodigt iedereen uit om aan te geven aan welke datasets behoefte bestaat.

Bron: RDW op 4 mei 2019.