OpenData Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat stelt zijn data als OpenData beschikbaar.
Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken.
We stellen data als OpenData beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’.
Dit houdt in dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.
Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is.
Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken zonder verplichte bronvermelding.
Om het gebruik van onze data makkelijker te maken, publiceren we een deel van de data in webinterfaces zoals op de pagina’s waterinfo of wegbeheerders.

Dataregister Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft een eigen Dataregister Rijkswaterstaat.
In dit register vindt u de zogenoemde metadata van zowel open als gesloten data.
Met de metadata wordt de data beschreven.
Deze metadata publiceren we ook in het nationaal georegister en in het Dataportaal van de Nederlandse Overheid.
In het dataregister Rijkswaterstaat zijn veel van de data op een kaart af te beelden.
Deze viewer vervangt de mapviewer.

Geodata
Hier vindt u een overzicht van alle OGC-webservices en een overzicht van ArcGis_map- en featureservices.
Deze omgeving is vooral bedoeld voor de gebruiker die al weet wat hij zoekt.
Een deel van de data bieden we nog als bestand aan op de volgende servers:
Medio 2018 hebben we data uit de oude publicatieomgeving uitgefaseerd, waardoor oude urls van OGC-webservices niet meer werken.
Via een was-wordt-lijst kunt u zien welke services zijn gewijzigd en wat de nieuwe urls van de OGC-webservices zijn.

Waterdata
Actuele en voorspelde waterstanden, watergerelateerde metingen en voorspellingen publiceren we via onderstaande links.
In de data wordt met codes gewerkt om aan te duiden welke meting waar is uitgevoerd.
Hiervoor bieden we een csv-bestand met parameterinformatie en respectievelijk een kml-bestand met locatie informatie aan.
De data zelf zijn te benaderen via onderstaande links:
Verkeersdata
Wegverkeersgegevens publiceren we via het portaal van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Gesloten data
Indien u gesloten data van Rijkswaterstaat nodig heeft, dan kunt u eventueel geautoriseerd worden voor gebruik.
Stuur hiervoor een verzoek naar de servicedesk-data.

Bron: RijksWaterstaat op 4 mei 2019.