Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden.
De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden.
Bij open data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.

In dit artikel worden open data specifiek in relatie tot de overheid beschreven.
De overheid hanteert de volgende definitie voor open data: Verschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data.

Linked Open Data: vijfsterrenmodel
Om partijen die open data publiceren te stimuleren om hun data in een zo herbruikbaar mogelijk formaat beschikbaar te stellen, heeft Tim Berners-Lee een vijfsterrenmodel voorgesteld.
Hierbij worden de volgende sterren toegekend:
  1. De informatie is beschikbaar op het internet, in welk formaat dan ook.
  2. De informatie is online beschikbaar in een gestructureerd formaat, dat geschikt is voor automatisch hergebruik (zoals Excel in plaats van een plaatje van een tabel).
  3. De informatie is online beschikbaar in een open bestandsformaat (zoals CSV in plaats van Excel).
  4. Al het bovenstaande, en bovendien wordt gebruikgemaakt van de open standaarden Resource Description Framework (RDF) en SPARQL, zodat anderen makkelijk naar de dataobjecten kunnen verwijzen.
  5. Al het bovenstaande, en bovendien wordt er naar data van anderen verwezen voor meer context van de data.
Linked Open Data (LOD) is ook een community project dat onder toezicht staat van de W3C-organisatie.
Linked Open Data (vijf sterren) is het essentiƫle onderdeel van het Semantisch Web.
Tegenwoordig spreekt men vaak ook over Linked data als het gaat over vrij beschikbare informatie op internet.

Toepassingen
Door het combineren van opengestelde data en publiceren via bijvoorbeeld een mobiele of web toepassing, kan deze gebruikt worden door burgers.
Op deze manier geeft open data waarde terug aan de samenleving.
Er zijn vele voorbeelden van het hergebruik van Open Data, zoals bijvoorbeeld Buienradar die gebruikmaakt van data van het KNMI.
Ook op het gebied van veiligheid is er data beschikbaar, denk hierbij aan P2000 meldingen en aantallen aangiften.
Deze data kan worden gebruikt om inzicht te bieden in de veiligheid van een bepaald gebied.

Bron: Wikipedia op 02 november 2017.