U bevindt zich in
OpenSource
DWARSLIGGER
OSS Kennisnetwerk

 


Software die met publiek geld is ontwikkeld moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.
Dat is het uitgangspunt rondom het OpenSource beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publiek belang
De overheid ontwikkelt software vanuit een publiek belang of een wettelijke taak.
Deze software moet met de maatschappij of met andere overheden gedeeld kunnen worden.
Dit principe wordt ook wel ‘OpenSource’ genoemd.
OpenSource betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is.
Iedereen kan de broncode lezen en controleren.
Daarnaast kunnen via OpenSource licenties afspraken worden gemaakt over het (her)gebruik, zoals het aanpassen en verder verspreiden van de broncode.

Voordelen
OpenSource software kent verschillende voordelen.
Zo kan de samenleving meekijken op de kwaliteit van de code, suggesties doen voor verbetering en de code aanpassen.
Naast kwaliteitsverbetering kan OpenSource software bijdragen aan minder verspilling, innovatie, meer economische bedrijvigheid, transparantie en informatieveiligheid.

Bron: DigitaleOverheid op 04 januari 2021.
Valid HTML 5.0 Valid CSS
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is in een externe website,
een link is een download.
© 2021 Dwarsligger.org, overname eigen artikelen met bronvermelding toegestaan,
zie bronvermelding voor overname van overgenomen artikelen.
Ron's Python Samensteller op 04 jan 2021, om 12:05:38 met versie 201229a
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
6975 bytes
04 jan 2021
04 jan 2021