Het gebruik van OpenSource Software (OSS) vergemakkelijkt digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties en verkleint leveranciersafhankelijkheid.
Het kiezen voor OSS is een beleidskeuze, die moet worden gemaakt door managers bedrijfsvoering, juristen, inkopers en ICT-managers.

Veel ICT-oplossingen zouden ook in andere landen gebruikt kunnen worden, vindt de Europese Commissie.
Dit voorkomt dat het wiel telkens opnieuw uitgevonden moet worden.
Daarom heef de Europese Commissie de ‘Sharing and Reuse Award’ in het leven geroepen.

Infographic Transparant en Open
29 oktober 2018
OpenData, OpenSource, OpenStandaarden.
Er zijn tal van technische ‘opens’.
Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met elkaar samen? En hoe verhouden ze zich tot de ‘zachtere’ kant van houding en gedrag?
Daarover geeft deze infographic uitleg.
Technologie, afspraken en cultuur dragen namelijk ieder op hun eigen manier bij aan een transparante en open overheid.
Hoe dat werkt en wat de – soms technische – begrippen betekenen die hierbij horen, vind je in deze infographic.
Deze infographic is een product van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De infographic is vrij voor hergebruik onder CC0 voorwaarden.

Digitale Inclusie: Iedereen moet kunnen meedoen
18 december 2018
Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving.
Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de kabinetsplannen voor de ‘digitale inclusie’ gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer.
We communiceren in Nederland steeds meer digitaal.

Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen.
Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst.
Het biedt kansen.
Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel.
Daar moeten we rekening mee houden.
We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving.
Ook de mensen die extra hulp nodig hebben.

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet.
1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt.
Ook op het werk zorgt digitalisering vaak voor problemen.
Soms zorgt het ervoor dat mensen hun werk niet goed kunnen doen.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daarom samen met andere partijen met deze opgave aan de slag gaan.
Zoals ook in de ‘De Nederlandse Digitaliseringsstrategie ’ en de ‘Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter’ is beloofd.

Het verbeteren van digitale inclusie is een grote uitdaging.
Het gaat tijd kosten en er moeten veel verschillende partijen gaan samenwerken.
De verschillende plannen moeten elkaar versterken.
Daarom hebben we vier hoofddoelen bepaald:
  1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken
  2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan
  3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn
  4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties.
Taalambassadeurs hebben geholpen om de plannen begrijpelijk in de Kamerbrief op te schrijven.
De brief staat op de website van de Rijksoverheid maar is ook in ons dossier ‘ Digitale inclusie‘ te lezen.

Visie en beleid
Het gebruik van OpenSource Software (OSS) vergemakkelijkt digitale samenwerking tussen overheidsorganisaties en verkleint leveranciersafhankelijkheid.
Het kiezen voor OSS is een beleidskeuze, die moet worden gemaakt door managers bedrijfsvoering, juristen, inkopers en ICT-managers.

Hoe kom je tot die keuze?
Dat is de vraag die centraal staat in dit OSS-Kennisnetwerk, waarvoor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht heeft gegeven.
Het ministerie richt de aandacht aldus:
OpenSource Software moet bij aanbestedingsprocedures een gelijkwaardige positie innemen ten opzichte van ‘gesloten’ software en verdient bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Belemmeringen wegnemen
We hebben ‘belemmeringen’ ondergebracht in de volgende hoofdonderwerpen:
Bron: DigitaleOverheid : (1) - (2) - (3) - (4) op 4 mei 2019.