OpenSource website
Tholen heeft een website op basis van het moderne OpenSource systeem NEOS en werkt aan veiligheid en toegankelijkheid van deze website met bevlogen mensen bij SimplyAdmire.
Samen zoeken wij continue naar verbeteringen om toepassingen naar een hoger niveau te tillen. 

Waarom OpenSource?
Door het gebruik van OpenSource software wil de gemeente Tholen voorkomen dat zij afhankelijk wordt van leveranciers.
Een OpenSource product bestaat bij gratie van de gebruikers die er aan bijdragen.
OpenSource software is software met vrije toegang tot de broncode.
Aan OpenSource software zijn geen licentiekosten verbonden en de software is vrijelijk te bewerken.
Door OpenStandaarden en OpenSource software te gebruiken kan de afhankelijkheid van de overheid van ICT-leveranciers worden verminderd.
Ook ontstaan er meer kansen voor ontwerpers van dit type software.
Daarnaast wordt de gegevensuitwisseling tussen overheden, bedrijven en burgers eenvoudiger.

Bron: Gemeente Tholen op 30 november 2018.