Definitie volgens Wikipedia:
OpenSource beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.
Voordat de term OpenSource algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala aan uitdrukkingen om het concept te beschrijven.
Het dankt zijn huidige populariteit mede aan het toenemende gebruik van internet, het mogelijk maken van diverse productiemodellen, manieren om communicatie te bedrijven en interactieve gemeenschappen.
De bekendste vorm is OpenSourceSoftware (OSS).

Het OpenBron-model staat het gelijktijdig gebruik van verschillende agenda's en productiebenaderingen toe, in tegenstelling tot meer gecentraliseerde modellen van ontwikkeling, zoals die meestal gebruikt worden door commerciële software-ontwikkelaars.
Samenwerken volgt vaak principes zoals peer-to-peer.
Er is een streven naar grote mate van onafhankelijkheid tussen de leden die samenwerken.
En weinig centrale sturing.
Hierbij komen eindproducten en de daar aan ten grondslag liggende basismaterialen (bijvoorbeeld ontwerpen, beschrijvende documentatie en dergelijke), vrij ter beschikking voor het publieke domein.

Definitie OpenSourceSoftware (OSS)
OpenSourceSoftware is computer-programmatuur waarvan de gebruiker de licentie heeft om naast gebruiker, ook ontwikkelaar te zijn.
Als gevolg hiervan is het vrijgeven van de broncode onderdeel van de licentie.
Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om de software te bestuderen, aan te passen, te verbeteren, te verspreiden of verkopen.
De ontwikkeling van OpenSourceSoftware komt vaak tot stand op publiekelijke en gemeenschappelijke wijze, door samenwerking van zowel individuele programmeurs als overheden en bedrijven.
OpenSourceSoftware is tevens de meest prominente ontwikkeling in de OpenSource-beweging.

Bron: Wikipedia op 07 juni 2017.