Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
OpenSource

Over OpenSource is al veel geschreven, daarom hier een korte samenvatting.

Wat is OpenSource
Opensource betekent dat de broncode openbaar is en dus kan worden bekeken.
Dit betekent niet, dat de software ook gratis is, er kunnen beperkingen zijn in het gebruik.
Het kan zijn dat:
 1. Je mag de software alleen gebruiken, na registratie
 2. Je mag de software wel gebruiken, maar niet aanpassen.
 3. Je mag de software wel gebruiken en aanpassen, maar aanpassingen moeten aan de eigenaar gegeven worden en mogen niet worden vespreid.
 4. Je mag de software gebruiken, aanpassen en verder verspreiden.
 5. Er kan een verplichting zijn, om een aangepaste versie ook als OpenSource te verspreiden.

Open source licentiecategoriën
Er zijn ongeveer 40 verschillende open source licenties met elk hun eigen regels en voorwaarden.
Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
 1. Free-for-all ("vrijheid, blijheid") licenties: deze licenties stellen als enige eis dat de auteur(s) worden genoemd.
  Verder zijn er geen verplichtingen.
  Voorbeelden zijn de zogeheten BSD en MIT licenties.
  De Apache webserver wordt bijvoorbeeld onder een dergelijke licentie uitgebracht.

 2. Keep-open ("openhouden") licenties: deze licenties eisen dat wijzigingen aan de software ook als open source worden gepubliceerd.
  Software waarin deze software wordt verwerkt, hoeft daarentegen niet als geheel als open source te worden uitgebracht.
  Linux-systeembibliotheken en de Firefox webbrowser worden onder dergelijke licenties aangeboden.

 3. Share-alike ("samen delen") licenties: deze licenties eisen dat zowel wijzigingen als uitbreidingen als open source worden gepubliceerd.
  Het bekendste voorbeeld is de GPL, die bijvoorbeeld van toepassing is op Linux.

Voordelen OpenSource
Door de vrije beschikbaarheid van de broncode kan iedereen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van open source.
Veel mensen doen dit dan ook.
Dit geeft een continue ontwikkel-cyclus waarmee de software in korte tijd snel wordt uitgebreid en verbeterd.
Deze vrije beschikbaarheid is ook een voordeel voor gebruikers.
Een gebruiker van open source is niet afhankelijk van de oorspronkelijke auteur om bepaalde verbeteringen of uitbreidingen te realiseren.
Hij kan deze vaak gewoon zelf maken.
Als de leverancier de ondersteuning stopt, kan de gebruiker de ontwikkeling overnemen of een andere leverancier zoeken.
Het feit dat de licentie (vaak) gratis is, is natuurlijk ook interessant.

Nadelen OpenSource
Open source kent enkele unieke risico's vanwege de eveneens unieke licentie-voorwaarden.
Voor bedrijven die gewend zijn aan traditionele licenties, kan het duur of lastig zijn om te zorgen dat ze zich eveneens houden aan open source licenties.
Het negeren van open source licentie-voorwaarden betekent dat de software zonder geldige licentie wordt gebruikt, wat kan leiden tot een rechtszaak of slechte publiciteit.
Zo is het vaak verplicht om de aanwezigheid van open source te melden in de handleiding van het product.
Wie dit pas beseft nadat de handleidingen zijn gedrukt, heeft een probleem.
Sommige licenties eisen dat eigen uitbreidingen of verbeteringen aan open source ook als open source worden vrijgegeven.
Het bepalen wanneer iets nu precies een uitbreiding is kan een lastige zaak zijn.
Veel bedrijven zien deze eisen als een risico en proberen daarom het gebruik van open source zoveel mogelijk te vermijden.
Dit is tegenwoordig echter geen realistische optie meer.
Het gebruik van open source in commerciële producten wordt steeds populairder.
Open source negeren betekent dat een bedrijf zichzelf de toegang ontzegt tot software van hoge kwaliteit zonder licentiekosten.
Het gevolg is vertragingen en duurdere producten ten opzichte van de concurrent.

Soms is het commercieel simpelweg niet haalbaar om "bij te blijven" bij een open source concurrent voor een zelf ontwikkeld stuk software.
De enige optie is dus met de risico's leren omgaan.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron1: IusMentis              op 24 sep 2022,
Bron2: Arnoud Engelfriet op 24 sep 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
24432 µsec.
8268 Bytes
24 sep 2022
10 dec 2022