Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Broncode

Staatssecretaris Knops: ‘Geef broncode van overheidssoftware waar mogelijk vrij’
OpenSource 20 april 2020

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven.
Daarnaast wil hij overheden stimuleren om deze code via een ‘OpenSource’ licentie te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Kennisdeling
Software dat met publiek geld tot stand is gekomen moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven.
Dat is het uitgangspunt waar de staatssecretaris in de beleidsbrief vanuit gaat.
De samenleving kan meekijken op de kwaliteit van de code en suggesties doen voor verbeteringen.
Door het OpenSource beschikbaar stellen van software is er minder sprake van verspilling en meer kansen voor innovatie en economische bedrijvigheid.

‘Open tenzij’
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.
Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.
“Daarnaast dienen overheidsorganisaties per geval in te schatten of de maatschappelijke baten van openstelling ten minste opwegen tegen de kosten van het vrijgeven van de broncode”.
De staatssecretaris schrijft tevens in de beleidsbrief dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en OpenSource aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.

NL DIGIbeter
In de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter investeert het kabinet in de verdere digitalisering van de overheid.
Het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware kan aan deze doelen een belangrijke bijdrage leveren.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Digitale Overheid op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
1159 µsec.
5986 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022