Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Broncode Vrijgeven

Broncodes van de overheid vrijgeven vanaf 2021
Het kabinet wilde met ingang van 2021 de broncodes van de overheid zoveel mogelijk vrij geven.
Ook worden overheden gestimuleerd om hun software via een opensourcelicentie te delen.
Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting over 2021.

Beleidsbrief
Staatssecretaris Raymond Knops riep in april 2020 in een beleidsbrief overheden al op om broncodes zo veel mogelijk vrij te geven.
Nu staat het ook, met jaartal, in de begroting.
“Het gebruik en het vrijgeven van open source liggen in elkaars verlengde.
Van een overheid die gebruik maakt van open source software mag immers ook worden verwacht dat ze software die zij zelf ontwikkelt tevens actief deelt met de samenleving”, aldus Knops.

Open tenzij
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.
Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.
“Daarnaast dienen overheidsorganisaties per geval in te schatten of de maatschappelijke baten van openstelling ten minste opwegen tegen de kosten van het vrijgeven van de broncode”.
De staatssecretaris schrijft tevens in de beleidsbrief dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en open source aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: DigitaleOverheid op 09 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
1664 µsec.
5302 Bytes
09 apr 2022
09 apr 2022