Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
De Overheid Stimuleert

OpenSource
OpenSource betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is.
Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en verspreiden.
Net als open standaarden is opensourcesoftware belangrijk voor meer openheid in ICT-systemen.
De Rijksoverheid stimuleert overheidsorganisaties om opensourcesoftware te gebruiken, maar stelt dat niet als norm.
Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven.
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.

Op de community website ‘OpenSource’ kunt u terecht voor vragen over hoe u in de praktijk met OpenSource kunt werken.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: RijksOverheid op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
25178 µsec.
4562 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022