Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Kennisnetwerk OpenSource

Kennisnetwerk OpenSource Software
In april 2020 is een beleidsbrief over het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware gepubliceerd.
Het uitgangspunt van de beleidsbrief is: ‘open tenzij’.
Dit wil zeggen dat overheden hun broncode zouden moeten delen tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.
Bijvoorbeeld als het niet verenigbaar is met veiligheidsbelangen of indien er een vertrouwelijke werkwijze wordt geschaad.
In de brief geeft staatssecretaris Knops aan dat overheden die met het vrijgeven van de broncode en OpenSource aan de slag gaan kunnen rekenen op zijn steun.

Staatssecretaris Knops wil het voor overheden zo gemakkelijk mogelijk maken om met OpenSource aan de slag te gaan.
Hij wil juridische onduidelijkheden weg nemen en overheden helpen met de kwaliteit van de broncode.
Daarnaast worden er handleidingen ontwikkeld die uitleggen hoe je met OpenSource aan de slag kan gaan en die overheden inspireren door goede voorbeelden te delen.
Tenslotte is er een Pleio Community opgericht om vragen van overheden en aanbod van ontwikkelaars dichter bij elkaar te brengen.
In deze community is tevens de actuele status van het actieplan rondom OpenSource te vinden.

Heeft u zelf een goed voorbeeld van een OpenSource project, wilt u uw kennis en ervaring delen of heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar led.communicatie@minbzk.nl.

Actieplan
Er is (nog) (te) weinig praktijkervaring met OpenSource.
Ook is voor een overheidsorganisatie niet altijd duidelijk welke kosten met het vrijgeven gemoeid zijn en welke voordelen het oplevert.
Vanuit het actieplan werkt het ministerie aan het vergroten van het inzicht op deze terreinen.
Dit gebeurt door middel van een aantal onderzoeken.
De resultaten uit de onderzoeken worden vertaald in een meerjarenplan.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: DigitaleOverheid op 14 nov 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
2527 µsec.
5558 Bytes
14 nov 2022
14 nov 2022