Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Kosten en Baten

Kosten en baten
Aan het ontwikkelen en publiceren van OpenSource software zitten kosten.
Maak tijdens het keuzeproces de afweging of de kosten van het publiceren van de broncode opwegen tegen de maatschappelijke voordelen.
OpenSource software is namelijk niet gratis, maar kan wel voor een kostenverlaging zorgen.
Het publiceren van de software vraagt om investeringen.
Het is daarom van belang om scherp te hebben welke doelen en maatschappelijke voordelen worden nagestreefd.

Te verwachten kosten
De kosten zijn te verdelen in verschillende categorieën.
Niet alle kosten gelden specifieke voor OpenSource software.
Ontwikkelkosten komen ook terug bij closed source software.
In het geval van OpenSource software krijg je in de meeste gevallen te maken met de volgende kosten:
Maatschappelijke voordelen
De voordelen van OpenSource software hangen samen met de ‘waarom’ vraag.
Belangrijke redenen om voor OpenSource software te kiezen zijn:
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pleio op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
18446 µsec.
6538 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022