Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
OpenSource Community

OpenSource community
OpenSource software wordt vaak in gemeenschap met anderen ontwikkeld.
Dit gebeurt in communities waar mensen met een gedeelde ambitie aan OpenSource oplossingen werken.

Deze communities bestaan uit opdrachtgevers, ontwikkelaars, testers en (kritische) gebruikers die de software ontwikkelen, verbeteren en beheren.
Net als ‘normale’ communities zijn OpenSource communities groepen mensen die al dan niet tijdelijk met elkaar verbonden zijn.
Dit gebeurt meestal rondom een gezamenlijke opgave waar ze zich door gemotiveerd voelen, vaak om heel uiteenlopende redenen.
Een voorbeeld hiervan is Alkemio, een platform dat als doel heeft de samenleving een betere toekomst te geven waar iedereen aan kan bijdragen.

Deelnemen in een community
Hoe ga je als overheidsorganisatie deelnemen in een OpenSource community? Afhankelijk van het doel kun je kiezen voor een actieve of passieve rol.
Als het doel (her) gebruik is, dan is jouw aanwezigheid in een community van (her) gebruikers een belangrijke succesfactor.
Wil je transparant zijn, dan kun je vaak volstaan met het beschikbaar stellen van de broncode.
Een actieve rol in een community is dan niet noodzakelijk.

Onderzoeksrapport naar OpenSource communities
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek laten uitvoeren naar OpenSource communities.
In dit onderzoek naar communities in Nederland moet duidelijker worden wat OpenSource communities zijn, hoe zij zich doorontwikkelen en hoe zij onderhouden kunnen worden.
Het onderzoek staat op de website van de Rijksoverheid.

Handleiding: Hoe start ik een OpenSource community
OpenSource gaat over het creëren van een community.
De Cyber Innovation Hub van het Ministerie van Defensie heeft een handleiding laten ontwikkelen, met als doel om overheidsorganisaties te ondersteunen bij het starten van een OpenSource community.
Op het Miro-bord ‘Handleiding: hoe start ik een OpenSource community staan handige inzichten en tips.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pleio op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
21722 µsec.
6111 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022