Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Over de Drempel

Over de drempel is een project van iBestuur, stichting Kafkabrigade en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft als doel: het stimuleren van de beeldvorming over de inzet van OpenSource en de mogelijkheden tot flexibilisering van de aanbesteding van software.
Op deze Wiki pagina staat alle informatie bij elkaar.

iBestuur thuisdebat Artikelen
Playbook
Een verkenning over de mitsen en maren voor het vrijgeven van overheidssoftware.
Het Playbook is bedoeld voor medewerkers binnen de overheid die OpenSource software willen inkopen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pleio op 4 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
28 Feb 2024
13313 µsec.
6593 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022