Hoofdstuk: OpenSource
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu

Pagina's
Index
OpenSource Adviezen van het NCSC Afwegingen OSS Broncode Broncode Vrijgeven De Overheid Stimuleert Juridische Aspecten Kennisnetwerk OpenSource Kosten en Baten Licentie Modellen Licentie Problematiek OSS Licentie Modellen OpenSource Community OpenStandaard of -Source Over de Drempel Publiceren van de Broncode Software Licenties Softwareontwikkeling
Software Licenties

Softwarelicenties
OpenSource software wordt uitgebracht onder een bepaalde licentie.
In deze licentie staat onder welke voorwaarden de broncode mag worden hergebruikt, gewijzigd of worden gedeeld.

Meest voorkomende licenties
Op de website van het OpenSource Initiative staat een overzicht met de meest voorkomende licenties.
Als je OpenSource software gaat ontwikkelen of onderdelen uit OpenSource software gaat hergebruiken dan is het belangrijk om te weten of een keuze te maken onder welke licentie de broncode valt.
Ook staat er op de website van OpenSource Initiative een alomvattende lijst met OpenSource licenties.

Copyleft
Een veel voorkomend begrip bij OpenSource software is copyleft.
Copyleft wordt ook wel gezien als de tegenhanger van het woord copyright.
Copyleft is een kosteloze gebruikerslicentie die het publiek de vrijheid geeft om een creatie en alle afgeleide werken te wijzigen, verbeteren en herdistribueren, op voorwaarde dat dit gebeurt onder dezelfde licentie.
OpenSource licenties kunnen verdeeld worden in licenties met copyleft eigenschappen, licenties zonder copyleft eigenschappen en licenties met een beperkte copyleft.

Sommige copyleft licenties ’activeren’ bij het distribueren van de software, andere licenties al direct bij interactie met de software via het Internet.
Bij intern gebruik binnen een organisatie kan alle copyleft software zonder zorgen gebruikt worden, aangezien het copyleft aspect dan vaak niet van toepassing is.

Voorbeelden van copyleft licenties:
Non-copyleft
Een non-copyleft licentie geeft de licentienemer de vrijheid om de software en de bewerkingen onder een andere licentie verder te verspreiden, zelfs indien dat zou betekenen dat de broncode niet meer openbaar en beschikbaar zou zijn.

Voorbeelden van non-copyleft licenties:
Beperkt copyleft
De beperkte copyleft licentie is een tussenvorm van de copyleft en non-copyleft licentievormen.

Voorbeelden van beperkt copyleft:
Keuze maken
De keuze van een softwarelicentie hangt af van de licenties die al van toepassing zijn op de gebruikte onderdelen (third party libaries) en wat je belangrijk vindt bij de doorontwikkeling van de broncode.
In de praktijk bestaan er verschillende tools (zogenaamde: scancode toolkits/licentie checkers/OpenSource license compliance) om “licentiegebruik en dependencies” op te sporen en inzichtelijk te maken.
Een voorbeeld van een scancode toolkit is: scancode toolkit op Github.

Als je wilt dat de doorontwikkeling van de OpenSource software terugvloeit naar de overheid dan is het belangrijk dat er geen beperkingen zijn in de zin van de vrijheid om een creatie en alle afgeleide werken te wijzigen, verbeteren en herdistribueren.

Voor het kiezen van de geschikte OpenSource licentie kan als hulpmiddel de licentiekiezer van de Europese commissie worden gebruikt: Joinup Licensing Assistant.
Dit is een unieke tool voor het vergelijken en het selecteren van OpenSource licenties, gebaseerd op de content.

Tip
Als je verder bouwt op bestaande OpenSource software of onderdelen uit bestaande broncode hergebruikt, dan is het belangrijk om te weten onder welke licenties deze is uitgegeven.
Sommige OpenSource licenties eisen dat de broncode alleen mag worden gedistribueerd onder dezelfde licentie.
Software kan niet als closed source worden uitgebracht als bepaalde onderdelen van de broncode onder bijvoorbeeld de GPL vallen.
Bekijk bij bestaande software welke licentievoorwaarden van de uitgegeven licenties gelden.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Pleio op 04 april 2022.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
52075 µsec.
8326 Bytes
04 apr 2022
04 apr 2022